دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-161  XML

مقاله پژوهشی

1

اثرات کشندگی آبامکتین و پروپارژیت بر کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari, (Tetranychidae جمعیت مغان، و کارایی اثرات باقیمانده ی آنها در گیاه لوبیا

صفحه 1-9
لاله ابراهیمی؛ محمدرضا شیری

2

بررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ i2375 Trichoderma harzianum و ورمی کمپوست در مهار زیستی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne javanica) گوجه فرنگی

صفحه 11-22
فریبا حیدری؛ مجید اولیا

3

بررسی تغییرات فعالیت‌های آنزیمی در ریشه ی گیاه خربزه ی آلوده به عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)

صفحه 23-39
مهرداد حنیفه ی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوگان

4

اثرات سه نوع کمپوست بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه Verticillium dahliae در شرایط گلخانه

صفحه 41-52
فاطمه شبانی؛ عبدالحسین جمالی

5

شناسایی گونه های تریکودرمای اندوفیت درختان بلوط در جنگل های ارسباران با استفاده از معیارهای ریخت شناختی و مولکولی

صفحه 53-66
سعید قاسمی اسفهلان؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری

6

تأثیر بیماری ویروسی ریزومانیا (Beet necrotic yellow vein virus)بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چغندرقند

صفحه 67-82
سعید دارابی؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابایی؛ سیدباقر محمودی

7

ارزیابی کارایی زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym., Braconidae) پرورش‌یافته روی شته‌ی سیاه باقلاAphis fabae Scopoli ، به منظور کنترل شته‌ی جالیز Aphis gossypii Glover

صفحه 83-95
علی الماسی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ مجید عسکری سیاهویی؛ معصومه ضیایی

8

بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ویروس موزائیک خیارCucumber mosaic virus (CMV))) از مناطق شمال غرب ایران

صفحه 97-108
سویل نعمت اللهی؛ نعمت سخندان؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده

9

کارآیی ژن‌های مقاومت به بیماری لکه‌برگی سپتوریایی(Stb) در ارقام افتراقی گندم در برابر جدایه‌های Zymoseptoria tritici

صفحه 109-124
شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمدعلی آقاجانی

10

ارزیابی اثر علف‌کش‌های انتخابی سویا بر سرعت رشد میسلیوم قارچ Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid عامل پوسیدگی ذغالی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 125-136

11

اثر تغذیه ی لاروها از گلیسرول و آب نوشیدن حشرات کامل روی چند ویژگی زیستی شب‏ پره ی مدیترانه‏ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidae)

صفحه 137-150
مژگان حیدری؛ محسن یزدانیان؛ علی افشاری

12

بررسی تبارزایی دو جدایه‌ی ایرانی ویروس موزاییک رگه‌ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه‌ی کد کننده‌ی پروتئیناز NIa-Pro

صفحه 151-161
عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.