نویسنده = حمید زارع ابیانه
تعداد مقالات: 10

1

ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 147-164
صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی

2

ارزیابی کارآیی دو نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 201-212
حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ مریم بیات ورکشی؛ کوروش محمدی؛ علی‌اکبر سبزی‌پرور

3

برازش مدل¬های مختلف منحنی مشخصه آب خاک بر داده¬های تجربی در کلاس‌های بافتی متفاوت استان گیلان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 151-167
حسین بیات؛ عیسی ابراهیمی؛ مصطفی راستگو؛ حمید زارع ابیانه؛ ناصر دواتگر

4

برآورد توزیع مکانی آب معادل برفِ سراب رودخانه کارون در محیط GIS

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16
صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمدرضا شریفی

5

بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 81-92
حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ یعقوب دین ‌پژوه

6

تاثیر پدیده انسو بر تغییرپذیری منابع آب‌های سطحی استان همدان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-167
حمید زارع ابیانه

7

تأثیر کودهای اوره و نانوکی‌لیت نیتروژن بر آبشویی نیترات و توزیع آن در خاک‌رخ و گیاه سیب-زمینی

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-40
حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی

8

تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 111-122
حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ صفر معروفی؛ مریم بیات ورکشی

9

تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل‌های برآورد تبخیر در ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129
حمید زارع ابیانه؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ مریم بیات ورکشی؛ عادل قاسمی؛ مجتبی شادمانی

10

شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک)

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 99-109
حدیثه نوری؛ حمید زارع ابیانه؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.