1.

تحلیلی بر اسکان غیررسمی و تعیین ضریب تأثیر عامل¬ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر؛ مورد شناسی: شاطرآباد کرمانشاه

صفحه 1-22
عیسی ابراهیم زاده؛ مصطفی صیدی

2.

بررسی خشکسالی، ترسالی و پیش¬بینی پارامترهای اقلیمی بارش و درجه حرارت منطقه شیراز با استفاده از روش¬های استوکستیک

صفحه 23-47
حسین بابازاده؛ سیدامیر شمس نیا؛ فردین بوستانی؛ الناز نوروزی اقدم؛ داوود خدادادی دهکردی

3.

ارزیابی کاربرد روش زمان ـ سطح و هیدروگراف واحد لحظهای کلارک در برآورد دبی سیلاب بازفت کارون

صفحه 49-66
سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه؛ مسعود گودرزی؛ عبدالمحمد غفوری روزبهانی؛ محمدحسین مهدیان

4.

ارزیابی پراکنش فضاهای گردشگری تاریخی ـ فرهنگی و خدمات جانبی آن در شهر تبریز

صفحه 67-94
کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ صمد مدادی

5.

تحلیل نقش توانمندسازی ساکنان در بهسازی کالبدی- محیطی سکونتگاه‌های غیررسمی نمونه موردی: محدوده شرق کال عیدگاه شهر سبزوار

صفحه 95-127
هاشم داداش پور؛ سعید حسین آبادی؛ مهدی پورطاهری

6.

تحلیل توزیع فضایی آژانس¬های مسافرتی در کلانشهر مشهد

صفحه 129-152
محمدرحیم رهنما؛ مصطفی امیرفخریان

7.

بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)

صفحه 153-168
یعقوب زنگنه؛ یاسر شمس الله زاده

8.

تحلیل سلسله¬مراتبی آسیب¬پذیری نسبی ساختار سازه¬ای و غیرسازه¬ای در مدیریت بحران بلایای طبیعی شهری (مورد نمونه بیمارستان¬های شهر اصفهان)

صفحه 169-195
ملکه عزیزپور؛ علی زنگی¬آبادی؛ زهرا اسماعلیان

9.

تحلیل شرایط همدید و دینامیک رویدادهای بارشی سنگین سواحل جنوبی خزر در مقایسه با ایران زمین

صفحه 197-236
حمید نوری؛ علیرضا ایلدرمی

10.

تحلیل آماری تغییرات زمانی میزان ازون در جو اصفهان

صفحه 237-250

11.

Abstract

صفحه 251-263


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.