1.

تاثیر تیمار گیاه باقلا با قارچ Trichoderma harzianum TR6 بر زیست شناسی شته سیاه باقلا Aphis fabae

صفحه 1-16
سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین؛ علیرضا علیزاده

2.

ارزیابی واکنش سه هیبرید ذرت به تغذیه ساقه خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis در تاریخ کاشت های مختلف در منطقه مغان

صفحه 17-27
لاله ابراهیمی؛ محمدرضا شیری؛ علی بدلی

3.

شناسایی گونه ‏های Fusarium همراه علایم پوسیدگی ریشه کلزا در استان خوزستان

صفحه 29-43
عذرا نعمتی مندنی پور؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی مهرابی کوشکی

4.

بررسی کارایی اسپیرومسیفن و سایفلومتوفن در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب برخی از استان‌های کشور

صفحه 45-55
مریم رضائی؛ محمدسعید امامی؛ مریم فروزان؛ داود شیردل؛ هاشم کمالی

5.

ارزیابی اثر تیمارهای مختلف در آلودگی زدایی بذرهای گوجه‌فرنگی آلوده به باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

صفحه 57-70
فرزانه محمدسور؛ مریم خضری؛ ابوالقاسم قاسمی

6.

ارزیابی و شناسایی لاین ها و هیبریدهای مقاوم به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

صفحه 71-81
سیدافشین مساوات؛ حجت اله مظاهری لقب؛ حسن سلطانلو؛ محمدعلی آقاجانی نسب افروزی

7.

مهار بیماری پوسیدگی نرم سیب‌زمینی با کاربرد سیلیکون، نانو ذرات سیلیکون و باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus در شرایط گلخانه‎ ای

صفحه 83-96
علی ویانی؛ پروانه جوراب باف؛ ناصر علی اصغرزاد

8.

شناسایی و بررسی بیماری زایی جدایه های Cytospora مرتبط با بیماری شانکر و سرخشکیدگی انار در استان های آذربایجان شرقی و گلستان

صفحه 97-103
هادی گل محمدی؛ مهدی ارزنلو؛ حجت اله ربانی نسب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.