1.

ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه

دوره 17، شماره 46، زمستان 1392، صفحه 147-170
اصغر ضرابی؛ اعظم صفرآبادی

2.

بررسی تأثیر آگاهی از اهداف توسعه ملی بر اخلاق کاری کارکنان دولت (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌ها، ادارات کل و شرکت‌ها در شهر یاسوج

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-27
سیروس احمدی

3.

بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صفحه 153-174
محمد تقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اسماعیل صفرعلی زاده

4.

برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران نمونۀ موردی نشریۀ کاوه (1294-1301)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-153
فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ ناصر صدقی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ سیدحامد کهنه‌‌پوشی

5.

تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-118
بهزاد امیری؛ ابوالفضل شاه آبادی

6.

تحلیلی بر موانع مشارکت اقتصادی زنان در ایران (نمونه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-85
مسعود صفایی پور؛ شاهرخ زادولی خواجه

7.

تحلیل جامعه شناختی شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی (مورد مطالعه: زنان شهری استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-159
حسین صفری؛ پروانه دانش؛ سیروس فخرایی

8.

تحلیل فضایی و اولویت‌بندی استان‌های ایران به منظور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صفحه 197-220
اصغر ضرابی؛ رسول بابانسب؛ علیرضا رحیمی چم چانی؛ جبار علیزاده اصل

9.

تحلیل موانع اثر‌بخشی برنامه‌های توسعه روستایی به روش آمیخته موردمطالعه: شهرستان ورزقان

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 293-317
میر ستار صدرموسوی؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری هیر؛ عقیل خالقی

10.

تدوین ماتریس برنامه‌ریزی کمی استراتژیک توسعۀ ورزش قهرمانی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-68
فاطمه عبدوی؛ سجاد قدمی

11.

توسعه به مثابه بی‌نوایی اخلاقی: سیری در اندیشه مجید رهنما

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-114
موسی عنبری؛ صدیقه پیری

12.

توسعه به مثابه سلطه، واکاوی آثار ادوارد سعید

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 25-54
محمد عزیز احمدی؛ موسی عنبری؛ مصطفی ازکیا

13.

رسانه های محلی و توسعه ؛ مطالعه موردی استان زنجان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 131-159
مرتضی صفری؛ مصطفی جعفری

14.

زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-25
عبدالرضا ادهمی؛ عباس هاتفی

15.

سرمایه اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی(موردمطالعه منطقه آزاد ارس)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 245-270
باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی؛ حیدر محمدزاده

16.

شناسایی شرایط علی تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 279-310
شریف سلطانیان؛ جمیل مفاخری باشماق

17.

فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص های فرهنگی توسعه پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-30
حلیمه حسین پناهی؛ رحیم بایزیدی

18.

مطالعه کیفی پیامدهای رویکرد نوسازی توسعه در نهاد خانواده: بیم‌ها و امیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398
صمد عدلی پور

19.

مناطق آزاد ، محرک توسعه تحلیلی جامعه شناختی بر ابعاد عملکردی منطقه آزاد ارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-140
زهرا حضرتی صومعه؛ روح اله ساعی؛ روزا کرم پور

20.

نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی

دوره 17، شماره 46، زمستان 1392، صفحه 25-45
هادی حکیمی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر پرهیزکار؛ ابوالفضل مشکینی؛ مهدی پورطاهری

21.

نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-41
محمدباقر بهشتی؛ نیر محمدپور

22.

همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 171-200
اصغر میرفردی؛ عباس رمضانی باصری

23.

واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 233-245
مائده هاتفی؛ مهناز محمدزاده؛ حسین حسین شعبانعلی فمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.