1.

اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 175-198
محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری

2.

ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-76
حسن فرازمند؛ سید عزیز آرمن؛ سید مرتضی افقه؛ مجتبی قربان نژاد

3.

ارزیابی مسیر بهینه رشد اقتصادی، آلودگی و انباشت سرمایه: رویکرد الگوی سیستم پویا

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-76
علی سلمان پور زنوز

4.

برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-76
فاطمه باقرزاده آذر؛ رضا رنج‌پور؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ احمد اسدزاده

5.

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در استانهای کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 131-156
مجتبی قیاسی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری

6.

بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 127-155
محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش

7.

بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 183-204
صدیقه عطرکار روشن؛ زهرا هاشمی

8.

بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-42
سکینه اشرفی؛ داود بهبودی؛ فرهاد دژپسند

9.

بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و اشتغال در ایران با استفاده از الگوهای SUR و SVAR

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 215-240
معصومه مطلبی؛ محمد علیزاده؛ محسن نظری فارسانی

10.

بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 125-145
محمدنبی شهیکی تاش؛ خدیجه دینارزهی

11.

بررسی مقایسه‌ای کانال‌های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر‏رانتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-88
حمید سپهردوست؛ محمدحسن فطرس؛ عادل برجیسیان

12.

بررسی و تعیین رابطه علّی بین رشد اقتصادی، انتشارات CO2، مصرف انرژی و نسبت اشتغال در ایران

دوره 17، شماره 45، پاییز 1392، صفحه 1-26
رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ زهرا کبیری

13.

تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24
محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گل‌خندان؛ صاحبه محمدیان منصور

14.

تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20
سید ابوالقاسم مرتضوی؛ مهدی الهی؛ محمد علی اسعدی

15.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-20
محمدرضا سلمانی بی شک؛ زهرا کریمی؛ اولدوز معصومی؛ فرانک باستان

16.

تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-61
حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آلعمران

17.

تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-34
رئوف رحیمی؛ حسین مسعودنیا؛ سید پرویز جلیلی کامجو

18.

تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 183-212
لیدا گوهری؛ زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی

19.

تحلیل اقتصادی-سیاسی موانع تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 97-124
محمدعلی متفکرآزاد؛ سیاب ممی پور

20.

کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟(مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، 2011-2002)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 55-82
احمد اسدزاده؛ زهرا جلیلی

21.

مطالعه رابطه وفور منابع ـ حکمرانی ـ رشد اقتصادی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 137-164
زهرا جلیلی؛ محمدرضا سلمانی بیشکContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.