کلیدواژه‌ها = اگزرژی
تعداد مقالات: 11

1

آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت اول): تکنولوژی تصفیه گاز دما پایین

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-26
وحید اعظمی؛ مرتضی یاری

2

آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-8
وحید اعظمی؛ مرتضی یاری

3

بررسی یک سیستم تبرید جذبی- تراکمی جدید با به‌کارگیری کمپرسور بین ژنراتور و چگالنده

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 239-246
لیلی گروسی فرشی؛ احمد دوستی

4

پیشنهاد و تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید توأم توان و گرما برای نیروگاه‌های خورشیدی با دریافت‌کننده‌ی مرکزی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-102
مسعود حسن زاده؛ وحید زارع

5

تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ی اوکسی فیول MATIANT

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 267-274
حسین نامی؛ سیدفرامرز رنجبر

6

تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ی اوکسی فیول S-GRAZ

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-107
حسین نامی؛ سیدفرامرز رنجبر

7

تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه‌های تبرید جذبی تک اثره و ترکیبی جذبی– اجکتور حاوی محلول آبی لیتیوم بروماید

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 209-218
سید رضا فاخری؛ هادی کارگر شریف آباد؛ حسین سخائی نیا

8

تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 319-328
مرتضی یاری؛ هادی غایبی؛ سعید قوامی گرگری

9

تحلیل عملکرد مبادله‌کن گرمایی فوق گرمایش در سیستم ذخیره‌سازی انرژی گرمایی نیروگاه خورشیدی بخارمستقیم

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 297-306
محمدرضا کارگر؛ احسان بنی اسدی

10

شبیه سازی یک سیستم نوین تولید یکپارچه هیدروژن و توان با تلفیق چرخه ORC و سیستم ریفرمینگ بخارآب زیست گاز خورشیدی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 189-198
هادی غائبی؛ مرتضی یاری؛ سعید قوامی

11

مقایسه انواع چرخه‌های سرمایش فرا بحرانی دی اکسید کربن از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 285-293
امیرحسین مصفا؛ لیلی گروسی‌فرشیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.