کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 21

1

اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 135-150
بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی

2

ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر پارامترهای اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سالهای2040-2011 با استفاده از مدل WG- Lars

دوره 22، شماره 65، پاییز 1397، صفحه 265-285
مصطفی کریمی احمدآباد؛ عادل نبی زاده

3

ارزیابی انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 191-206
اسماعیل یساری؛ سلمان دستان؛ رضا یدی

4

ارزیابی عملکرد بهره‌برداری از مخزن سد علویان در شرایط تغییر اقلیم آتی

دوره 45.2، شماره 79، تابستان 1394، صفحه 59-72
محمدعلی قربانی؛ سیدحسن حسینی؛ مهسا حسنپور کاشانی؛ حبیبه عباسی

5

استفاده از مدل MIROC-ESM در بررسی شرایط هیدرو- اقلیمی حوضه آبخیز کوچک مقیاس تحت اثر تغییر اقلیم

دوره 49.1، شماره 94، بهار 1398، صفحه 47-59
یوسف حسن زاده؛ امیرحسین آقاخانی افشار

6

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی حوضه‌ی آبخیز تویسرکان به کمک مدل‌های گردش عمومی جو

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 89-110
سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری

7

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج

دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 59-79
مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی

8

بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه

دوره 19، شماره 51، بهار 1394، صفحه 41-58
جواد بهمنش؛ نسرین آزاد طلاتپه

9

بررسی روند تاریخ آغاز و خاتمه آستانه¬های بارش 1/0 و 5 میلی¬متر در ایستگاه-های منتخب ایران

دوره 16، شماره 39، بهار 1391، صفحه 129-150
غلامعلی مظفری

10

پتانسیل تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه در حوضه‌ی آبخیز همدان – بهار

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 81-98
مهتاب صفری شاد؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حسین زینی‌وند

11

پیش‌بینی بلندمدت بارش با استفاده از مدل ‌ریز‌‌مقیاس نمایی آماری

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 115-127
مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضایی

12

پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

دوره 20، شماره 55، بهار 1395، صفحه 29-44
نادر پیرمرادیان؛ حسین هادی نیا؛ افشین اشرف زاده

13

تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در دوره 2069-2040 میلادی

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 85-98
پریساسادات آشفته؛ علیرضا مساح بوانی

14

تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان

دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 108-118
محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ نفیسه پگاه فر؛ محمد طالب حیدری

15

تحلیلی بر نگرش دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران)

دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 171-187
صادق صالحی؛ کریم سلیمانی؛ زهرا پازکی نژاد

16

تحلیل تأثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال‌های اخیر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 187-198
غزال حسینی؛ محمد رحیمی؛ مسلم جعفری؛ داود کرتولی نژاد

17

تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران

دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 203-223
یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مسعود صالحیان

18

چشم‌انداز تغییرات دماهای حداکثر ارومیه با استفاده از ریزگردانی آماری خروجی مدل CanESM2

دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 305-325
محمود هوشیار؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی

19

شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید گندم در شرایط دیم ارومیه

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 201-214
نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی؛ سیلا میرآب یگانه

20

مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-169
زهرا زینلی مبارکه؛ رضا دیهیم فرد؛ جعفر کامبوزیا

21

مطالعه تغییرات اقلیم استان آذربایجان‌غربی با رویکرد نجات دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 223-242
کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ ندا خان محمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.