1.

بررسی سلامت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن در بین شهروندان استان ایلام

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-77
محمدرضا منفرد؛ نوروز هاشم زهی؛ عالیه شکربیگی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر افت آب زیرزمینی دشت مهران، استان ایلام

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 17-28
طاهره زمانی؛ حاجی کریمی؛ محسن توکلی؛ صادق علیمرادی

3.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی زﻣﻴﻦ آﻣﺎر (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: اﺳﺘﺎن ایلام)

دوره 19، شماره 53، پاییز 1394، صفحه 277-297
حاجی کریمی؛ حسن فتحی زاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.