1.

ارزیابی اراضی مستعد برای تعدادی از محصولات کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مناطقی از استان آذربایجان غربی

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 165-176
احمد پاکپور ربطی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ پرویز عماری

2.

ارزیابی کیفی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای چغندر قند، پیاز و گلرنگ با روش¬های محدودیت ساده و پارامتریک ریشه دوم

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-12
ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی

3.

ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 15-29
محمد زینالی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان

4.

اولویت بندی کاربرد انواع سامانه های آبیاری با استفاده از روش پارامتریک در منطقه اهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401
فرزانه نجفی آقامیرلو؛ فرزین شهبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ ابوالفضل مجنونی هریس

5.

بررسی تنوع و تکامل خاک در سطوح مختلف ارتفاعی دامنه غربی کوهستان تالش

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-102
افشین محمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی

6.

تأثیر پوشش گیاهی برخواص میکرومرفولوژیک خاک (مطالعه موردی:ایستگاه تحقیقاتی کرکج)

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-94
حسین رضایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی

7.

تاثیر شکل اراضی بر وی‍ژگی‌های‍‍ میکرومورفولوژیک خاک در دشت تبریز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12
ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حامد فروغی فر

8.

تکامل خاک در سطوح مختلف ژئومورفیک یک نیمرخ ارتفاعی-اقلیمی در جنوب‌شرق اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400
افشین محمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان

9.

تکامل و نمودهای خاکساختی گچی در خاکهای پدیمنت و دشت سیلابی در جنوب منطقه اهر

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-70
مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ احمد حیدری؛ فرزین شهبازی

10.

رابطه تکامل خاک و تنوع شکل اراضی در دشت تبریز

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 191-204
لیلا جهانبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حامد فروغی‌فر

11.

کارآئی مدل‌های پهنه‌بندی اکولوژیکی–زراعی و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید اراضی

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-94
الهام قنبری؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ مسلم ثروتی

12.

مطالعه تاثیر شدت‌های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-117
زهرا دیبایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمد رضا نیشابوری؛ احمد جهانگیری

13.

مقایسه تکامل خاک‌های مختلف براساس میزان توسعه افق آرجیلیک

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 253-265
ویدا منتخبی کلجاهی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین رضائیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.