دوره و شماره: دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 1-350  XML

مقاله علمی پژوهشی

1

سنجش و پهنه بندی کیفیت محیط مناطق شهری در بافت میانی مناطق شهری، با استفاده از مدل AHP و شاخص همپوشانی وزنی، مطالعه موردی بافت میانی شهر تبریز

صفحه 1-18
اکبر اصغری زمانی؛ هیرش مصطفایی

2

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مطالعه موردی : گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تبریز)

صفحه 19-33
بنفشه فراهانی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله

3

مکانیابی بهینه و ساماندهی فضایی – مکانی بیمارستان‌ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)(مورد مطالعه: شهر اهواز)

صفحه 35-57
عیسی پیری؛ اکبر حسین زاده؛ سمیرا مرادی مفرد

4

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج

صفحه 59-79
مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی

5

بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای

صفحه 81-101
محمد حسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ داود مختاری؛ احمد فاخری فرد؛ کاظم خوشدل

6

ارزیابی شاخصهای تراکم شهری در امکانسنجی استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 4 اهواز)

صفحه 127-103
کاظم رنگزن؛ نازنین قنبری؛ مصطفی کابلی زاده؛ پوریا مرادی

7

بررسی بارش های همرفتی بهاری شمال غرب ایران با استفاده از شاخص های ناپایداری(مطالعه موردی ایستگاه تبریز)

صفحه 129-147
محمد سلیقه؛ محمدحسین ناصرزاده؛ علی غفاری

8

واکاوی همدیدی- ترمودینامیکی بارش‌های سنگین غرب و جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 12 تا 15 آوریل 2016)

صفحه 149-167
علی اکبر شمسی پور؛ سیف اله کاکی؛ سیدمیثم جاسمی؛ ایوب جعفری

9

ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل

صفحه 169-188
مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه؛ محسن آقایاری هیر

10

سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز)

صفحه 189-210
محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ موسی بهاری

11

تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرترین روز سرد ایران طی سال های 1339 تا 1388

صفحه 211-228
حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی

12

بررسی تغییرات زمانی- مکانی ساعات آفتابی در ایران

صفحه 229-246
غلامعباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی

13

تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش‌های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (2015-1979)

صفحه 247-266
حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ مجید آزادی؛ زینب محمدی

14

رویکرد سناریو محور در مدلسازی توسعه شهری(مطالعه موردی شهر ساری)

صفحه 267-287
حسن محمودزاده؛ خلیل غلام نیا؛ سید محمد موسوی

15

ارزیابی حوضه های آبخیز استان کردستان از منظر تکتونیک فعال با رویکرد کمی- مقایسه ای مبتنی بر تحلیل شبکه زهکشی

صفحه 289-310
هادی نیری؛ ممند سالاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.