دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-195  XML

مقاله پژوهشی

1

حل چالش‌های عمده در دعاوی اسرار تجاری با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهی منصفانه وحفظ محرمانگی اطلاعات

صفحه 1-29
محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور

2

از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها

صفحه 31-55
بابک پورقهرمانی

3

بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه

صفحه 57-88
احسان عوض پور؛ علی پورجواهری؛ محمد علی حیدری

4

تأملی در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو در حقوق کیفری ایران

صفحه 89-108
حسین فخر؛ آرش رستمی کمان

5

تحلیل حقوقی حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد

صفحه 109-132
احد قلی زاده منقوطای

6

چالش‌های نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی

صفحه 133-159
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد

7

رویکرد افتراقی به عنصر معنوی جرم در نظریة فعالیت مجرمانة مشترک در پرتو آرای دادگاه‌های کیفری بین المللی موردی

صفحه 161-188
ابوالفتح خالقی؛ مرتضی میرزایی مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.