1.

ارائه مدل تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز1

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 79-98
جعفر بیک زاد؛ بابک مصطفائی؛ حسین نوری

2.

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در استانهای کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 131-156
مجتبی قیاسی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری

3.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی ( مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-255
رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی؛ اکبر خدابخشی

4.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 139-163
زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا

5.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 271-295
بیاض کریم زاده؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی

6.

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک در بین مردان شهر زاهدان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-176

7.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کار آفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 75-103
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ مجتبی میرزایی

8.

تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-128
زانا مظفری؛ محمدعلی متفکرآزاد

9.

تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان

دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 19-35
منیژه احمدی

10.

تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی (دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه)

دوره 4، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-192
محمدحسن شربتیان؛ مرضیه رضازاده

11.

رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی(مطالعه موردی مودیان شهرهای غرب استان مازندران)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-134
سید ابراهیم حسینی نوریان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه

12.

سرمایه اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی(موردمطالعه منطقه آزاد ارس)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 245-270
باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی؛ حیدر محمدزاده

13.

سرمایه اجتماعی و احساس امنیت سرمایه گذاران در مناطق روستایی (نمونه: برنجکوبی های شهرستان صومعه سرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399
سمیرا محمودی؛ سیده فاطمه امامی

14.

طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1398
فرناز فخری؛ سیدحسین علوی؛ محسن هادی طحان

15.

فراترکیب خلق تاب‌آوری پویا مقابل بحران کرونا در حوزه کسب‌وکارهای نوپا

دوره 3، پیاپی ده، تابستان 1399، صفحه 117-136
محمدرضا فلاح

16.

مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده‌های سرمایه‌ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 223-253
کمال کوهی؛ محمد عباس زاده؛ علی خواجه بی شک؛ داود قاسم زاده

17.

مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و جمعیت جوان و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 101-133
یوسف فتحی

18.

مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با ترس از جرم (مورد مطالعه: حاشیه‌نشینان شهر تبریز)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-44
محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ کمال کوهی؛ سیمین افشار

19.

نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 157-181
کریم مهری؛ محمود ابراهیمی؛ الیاس امینی بردپاره؛ سعید صفری

20.

نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-41
محمدباقر بهشتی؛ نیر محمدپورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.