کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
تعداد مقالات: 19

1

بررسی اثر آبشکن و سرریزهای مستغرق واقع در قوس بر الگوی جریان و رسوب با استفاده از مدل عددی MIKE 3 FLOW MODEL FM

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 159-171
حمید بیگدلی تبار سهرینی؛ محمد همتی؛ حجت احمدی؛ وحید ندر خانلو

2

بررسی تأثیر تناسبات و شکل آتریوم‌ها بر بهینه سازی انرژی در اقلیم سرد و کوهستانی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 183-189
سید سجاد عبدلی؛ روح الله موسوی

3

بررسی تأثیر عمق دفن‌شدگی خطوط لوله فراساحلی در حالت تاندوم بر جدایش جریان با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی و عددی

دوره 45.1، شماره 78، بهار 1394، صفحه 1-13
بهمن ارشد شب خانه؛ حبیب حکیم زاده

4

بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه ‌پل

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-113
اکرم اسدی پرتو؛ افشین اقبال‌زاده؛ میترا جوان

5

بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-69
افشین اقبال زاده؛ مختار رستم نژاد؛ محمد واقفی؛ سمیه الیاسی

6

تاثیر عمق آب پایین‌دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-208
نگار باقری سیدشکری؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان

7

تعیین زاویه پاشش سوخت بهینه برای یک موتور اشتعال جرقه‌ای پاشش مستقیم(GDI) با شبیه‌سازی عددی

دوره 44، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 39-50
علی میرمحمدی؛ شعبان علیاری شوره دلی؛ سیدعبداله موسوی؛ هادی بنایی‌بروجنی

8

شبیه‌سازی انتقال گرما و توزیع دما روی دیسک‌های دوار موتور جت

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-137
بهروز شهریاری؛ میثم کشکولی

9

شبیه‌سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم

دوره 44.3، شماره 76، پاییز 1393، صفحه 47-59
بایرامعلی محمدنژاد؛ محمدابراهیم فاطمی کیا؛ جواد بهمنش؛ مجید منتصری

10

شبیه‌سازی عددی توزیع دمای مخازن نفت

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 293-299
علیرضا مجیدیان؛ سیروس موحدی

11

شبیه‌سازی عددی جریان تراکم پذیر لزج حول ایرفویل متحرک به روش RANS

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-231
محمد کمری؛ بهمن اسدی

12

شبیه‌سازی عددی عملکرد سردساز گیفورد مک‌ماهان بر مبنای دیدگاه لاگرانژی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-25
علی جعفریان؛ علی یوسفی

13

شبیه‌سازی عددی میدان جریان تراکم‌پذیر سه بعدی در سیستم کنترل‌بردار نیـروی پیشران با تیغه‌های منحرف کننده جریان

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 39-48
نفیسه بنازاده‌نیشابوری؛ روح‌اله رفعی

14

شبیه سازی عددی نقش دریاچه ارومیه در ماهیت اقلیمی منطقه پیرامونی آن

دوره 21، شماره 62، زمستان 1396، صفحه 139-161
رشید سعیدابادی

15

محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیر زمینی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-10
امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض

16

مطالعه تجربی- عددی جابجایی طبیعی از سطح خارجی یک استوانه عمودی با پره‌های طولی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 289-297
کامران مبینی؛ محمدشهاب بلوری؛ مصطفی ورمزیار

17

مطالعه عددی اثر تغییر شیب کف کانال دایره‌ای در جریان فوق‌بحرانی در طول سرریز جانبی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-64
حامد عظیمی؛ سعید شعبانلو

18

مطالعه عددی اثر عرض سیلاب‌دشت‌های کانال مرکب منشوری بر روی میدان جریان و اندرکنش بین جریان در کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها

دوره 46.2، شماره 83، تابستان 1395، صفحه 15-24
علیرضا صفارزاده؛ بهرام رضایی

19

مقایسه مشخصات جریان جریان زیربحرانی و فوق‌بحرانی در کانال‌های U شکل دارای سرریزجانبی مستغرق و غیرمستغرق

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-81
حامد عظیمی؛ سعید شعبانلو؛ سعید کاردار



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.