آمار

تعداد نشریات43
تعداد شماره‌ها1,242
تعداد مقالات15,249
تعداد مشاهده مقاله50,918,347
تعداد دریافت فایل اصل مقاله13,984,497

1.

Biometrical analysis of resistance to stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) in the winter wheat genotypes

دوره 13، شماره 2، اسفند 2023، صفحه 113-130
Armin Vahed Rezaei؛ Ali Asghari؛ Majid Norouzi؛ Saeid Aharizad؛ Ramin Roohparvar؛ Ashkboos Amini

2.

Difference in ergosterol concentrations extracted from demethylation inhibitor resistant and susceptible strains of Monilinia fructicola: understanding the ‘Mona’ element

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 121-130
Jonathan Hulse

3.

Foucauldian Panopticism in Donald Barthelme’s “Subpoena”

دوره 15، شماره 36، آبان 1400، صفحه 357-368
فاطمه مظفری؛ اکرم پورعلی فرد

4.

Knowledge, attitudes, and practices of broiler chicken farmers toward antimicrobial resistance

دوره 5، شماره 3، بهمن 2021، صفحه 8-18
Maryam Ansari-Lari؛ Keramat Asasi؛ Kimia Safaei

5.

Physiological responses of Ulmus minor Mill. to ozone, carbon monoxide, and nitrogen dioxide in regions with different levels of atmospheric pollutants in Iran

دوره 11، شماره 1، شهریور 2021، صفحه 49-62
Tahereh A. Aghajanzadeh؛ Seyedeh Hamideh Taheri Otaghsara؛ Naser Jafari؛ Setareh Khademian Amiri

6.

Reaction of Some Sorghum Varieties Against Grain Mold and Fumonisin Accumulation

دوره 7، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 91-97
Mohammadreza Shiri؛ Vahid Rahjoo؛ Laleh Ebrahimi

7.

اثر پرآزاری و غلظت اسپور جدایه های Didymella rabiei بر واکنش ژنوتیپ های نخود به بیماری برق زدگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 63-71
سیدحسین وفایی؛ سمانه جمشیدی پور

8.

ارزیابی ضریب زبری در تبدیل‌های تنگ‌شونده تحت شرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 91-104
الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی

9.

ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی مورد کشت در استان آذربایجان شرقی در برابر نژاد یک قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 77-89
نسرین پارسا؛ علی ویانی؛ مهدی ارزنلو

10.

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به‌نژاد غالب قارچ عامل بیماری لکه‌خرمایی در استان اردبیل

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 1-16
مژگان قربی؛ حسن مومنی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا احمدزاده؛ مهرداد یارنیا

11.

ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران نسبت به قارچTaphrina deformans،عامل پیچیدگی برگ هلو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-60
حسین خبازی جلفایی؛ ناصر بوذری؛ مینا غزاییان؛ شیما عظیمی؛ صدیقه زمانی

12.

ارزیابی واکنش 25 ژنوتیپ گندم رایج کشت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط گلخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 213-224
احسان حسنوند؛ مصطفی درویش نیا؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ سمیرا پاکباز

13.

بررسی سطوح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در ژرم پلاسم ایرانی آلبالو

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 25-35
شهاب رنجبری؛ منصوره کشاورز؛ ناصر بوذری؛ سیده نیکو کاکوان؛ زینب صالحی

14.

برهمکنش چاودار (Secale cereale L.) و باکتری‏های محرک رشد بر کنترل گل جالیز منشعب (Phelipanche ramosa) در ارقام سیوند و سوپراسترین‏بی گوجه‏ فرنگی (Solanum lycopersicum)

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 139-149
سحر امیری؛ ایرج نصرتی؛ غلامرضا محمدی؛ دانیال کهریزی؛ روح اله شریفی

15.

پاسخ تعدادی از ارقام زراعی، توده‌های بومی گندم نان و دو گونه آژیلوپس به نماتد مولد زخم ریشهPratylenchus neglectus

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 179-196
ابراهیم زاهدی اصل؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم محمدی؛ مصطفی ولیزاده

16.

پی‌جویی مقاومت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی Avena ludoviciana مزارع گندم در برخی مناطق غرب و جنوب غرب ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 461-473
مهناز مرادی؛ سیروان بابائی؛ ایرج طهماسبی؛ ایرج نصرتی

17.

ساخت‌گشایی از قدرت، مقاومت و سوبژکتیویته؛ تحلیلی تطبیقی از آراء هانا آرنت و میشل فوکو

دوره 17، شماره 44، آذر 1402، صفحه 677-694
بیان کریمی

18.

شناسایی منابع جدید مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی در ژنوتیپ‌های گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 31-43
معصومه خیرگو؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی

19.

هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو

دوره 15، شماره 34، اردیبهشت 1400، صفحه 300-326
سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده اصفهانی؛ یوسف شاقولسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب