آمار

تعداد نشریات43
تعداد شماره‌ها1,243
تعداد مقالات15,266
تعداد مشاهده مقاله50,965,050
تعداد دریافت فایل اصل مقاله14,020,679

1.

ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 147-164
صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی

2.

ارزیابی مدل‌های سری زمانی به‌منظور برآورد متوسط دمای ماهانه در ایستگاه‌های سینوپتیک قدیمی ایران طی دوره آماری 2005-1977

دوره 24، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 215-226
صفر معروفی؛ صبا سقائی؛ فرناز ارشادفتح؛ بهناز ختار ختار

3.

ارزیابی میزان شاخص آلودگی (PI) کادمیوم، روی، مس و سرب در خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-12
نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی؛ حسین معروفی

4.

برآورد تابش خورشیدی با استفاده از داده‌های تابش ماهواره‌ای SARAH در شمال‌غرب ایران

دوره 33، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 219-232
هادی انصاری؛ صفر معروفی

5.

برآورد توزیع مکانی آب معادل برفِ سراب رودخانه کارون در محیط GIS

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-16
صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمدرضا شریفی

6.

برآورد دمای عمق‌های مختلف خاک از دمای هوا با بکار‌گیری روابط رگرسیونی، شبکه عصبی و شبکه عصبی-فازی (مطالعه موردی: منطقه کرمانشاه)

دوره 21، شماره 3، آبان 1390، صفحه 139-152
نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی

7.

بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه‌های فیزیکی خاک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 57-68
مجید رئوف؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ صفر معروفی

8.

بررسی عرصه‌های مناسب پخش سیلاب با استفاده از شاخص هم‌پوشانی نقشه‌ها و منطق‌های بولین و فازی در محیط GIS(مطالعه موردی : حوضه آبخیز پشتکوه)

دوره 21، شماره 4، آذر 1390، صفحه 1-16
صفر معروفی؛ مهناز محمودی؛ سامره سلیمانی؛ بهنوش جعفری

9.

بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر

دوره 22، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 173-190
حمید زارع¬ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی

10.

پیش¬بینی جریان روزانه با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی و عصبی- موجکی (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 23، شماره 3، آبان 1392، صفحه 93-103
صفر معروفی؛ کیمیا امیرمرادی؛ نصرالدین پارسافر

11.

تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع زمین‌های شیبدار در حالت‌های ماندگار و غیر‌ماندگار

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 33-46
مجید رئوف؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ صفر معروفی

12.

تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 111-122
حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ صفر معروفی؛ مریم بیات ورکشی

13.

تغییرات پارامترهای هیدرولیکی و نفوذ غیراشباع آب به خاک تحت تأثیر کاربرد فاضلاب در کشت سیب‌زمینی در شرایط لایسیمتری

دوره 21، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 159-173
نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ محمدرضا مصدقی؛ محمد‌باقر فرهنگی؛ قاسم رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب