آمار

تعداد نشریات43
تعداد شماره‌ها1,222
تعداد مقالات15,019
تعداد مشاهده مقاله50,482,264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله13,570,493

1.

ارزیابی تأثیر تغییرات هیدروژئومورفولوژی و کاربری زمین در پایداری آبراهه ی زنجان رود

دوره 5، شماره 16، آذر 1397، صفحه 81-100
ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ سیدجواد حسینی

2.

ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو)

دوره 6، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 101-123
عبدالکریم ویسی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سیدموسی حسینی

3.

ارزیابی قابلیت اراضی حوضه‌ی رودخانه‌ی شور (شهرستان قروه) برای توسعه‌ی مناطق شهری با استفاده از مدل‌های فازی و ANP

دوره 4، شماره 12، آذر 1396، صفحه 1-23
مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان

4.

بازسازی پالئوهیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ی ارومیه در کواترنری (با مطالعه ی پادگانه های دریاچه ای)

دوره 2، شماره 4، آذر 1394، صفحه 143-170
علیرضا صالحی پورمیلانی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ راضیه لک؛ منصور جعفر بیگلو

5.

بازسازی تناوب دبی و دمای دیرینه حوضه جاجرود بر اساس ژئوشیمی و رسوب‌شناسی پادگانه ها

دوره 10، شماره 37، دی 1402، صفحه 62-44
مجتبی یمانی؛ شهناز جودکی

6.

پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی "AHP" (مطالعه موردی: حوضه آباده ـ اقلید فارس)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 131-144
مجتبی یمانی؛ شهناز علی زاده

7.

پهنه‌بندی فرونشست زمین در حوضه‌ی آبخیز قره‌چای همدان

دوره 3، شماره 9، اسفند 1395، صفحه 139-158
سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی؛ منیژه یادگاری

8.

تجزیه‌وتحلیل ارتباط تغییرات خط ساحلی و کاربری اراضی در قالب سلول‌های ساحلی، مطالعه موردی تالش تا انزلی

دوره 10، شماره 36، آبان 1402، صفحه 137-113
شهناز علیزاده؛ مجتبی یمانی؛ محمدرضا ثروتی؛ منیژه قهرودی

9.

تحلیل اثر پذیری تغییرات خط ساحلی خزر در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی، موردمطالعه: خط ساحلی بابل رود

دوره 8، شماره 26، خرداد 1400، صفحه 78-61
حمید عمونیا؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی

10.

تحلیل تغییرات محدوده جنگلهای مانگرو شمال و شرق تنگه هرمز متأثر از مورفولوژی ساحلی و هیدرودینامیک خلیج فارس

دوره 7، شماره 25، اسفند 1399، صفحه 84-61
فاطمه پرهیزکار؛ معصومه رجبی؛ مجتبی یمانی؛ داود مختاری

11.

تحلیل روند تغییرات مورفولوژیکی الگوی آبراهه بابل رود از طریق نیمرخ‌های متساوی‌البعد (ترانسکت)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 137-157
مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ زهرا عابدینی

12.

تعیین مناطق مستعد جهت توسعه اراضی کشاورزی بر مبنای پارامترهای هیدروژئومورفولوژی: مطالعه موردی: شهرستان سنندج

دوره 7، شماره 23، شهریور 1399، صفحه 20-1
مجتبی یمانی؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ مهناز جاودانی

13.

مورفومتری لغزش بزرگ سیمره و بازسازی تأثیرات لندفرمی آن در کواترنری پسین (رشته‌کوه زاگرس در ایران)

دوره 5، شماره 16، آذر 1397، صفحه 119-138
شهرام روستایی؛ صمد عظیمی راد؛ داوود مختاری؛ سیداسدالله حجازی؛ مجتبی یمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب