آمار

تعداد نشریات43
تعداد شماره‌ها1,243
تعداد مقالات15,272
تعداد مشاهده مقاله50,967,585
تعداد دریافت فایل اصل مقاله14,022,942

1.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی آﺑﺨﻮان ﺑﺮ اﺳاس ﻣﺪ لﻫﺎی دراﺳﺘﯿﮏ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :دﺷﺖ ﻫﻤﺪان بهار

صفحه 1-17
عاطفه مهدوی؛ حمید زارع ابیانه

2.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ و ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ

صفحه 19-37
معصومه مهدذی زاده؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان

3.

تأثیر شش مالچ شیمیایی و معدنی بر استقرار و زنده مانی گیاهان اسکنبیل و تاغ

صفحه 39-46
سید مرتضی ابطحی؛ محمد خسروشاهی

4.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺮ تاثیر ﺷﯿﺐ ﮐﻒ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه

صفحه 47-56
حسین خزیمه نژاد؛ محمد حسین نجفی مود؛ رسول مظلوم شهرکی

5.

بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی

صفحه 57-67
حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس

6.

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل آبشکن در کنترل آبشستگی سری آبشکن در خم رودخانه

صفحه 69-81
بهنام منصوری؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده

7.

مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

صفحه 83-97
مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی

8.

مقایسه کارآیی مدل هیدرولوژیکیWetSpa شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی انطباقی ، در شبیه سازی دبی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالوخلوچای استان اردبیل)

صفحه 99-116
رضا ایمانی؛ هدی قاسمیه؛ اباذر اسمعلی عوری

9.

تعیین مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آبیاری جویچه ای توسط مدل 3.1 (مطالعه موردی: مزارع نیشکر جنوب اهواز)

صفحه 117-130
مصطفی قهرمان نزاد؛ سعید برومندنسب؛ علی شینی دشتگل

10.

بررسی میکرومورفولوژیک منافذ و تخلخل برخیاز خاکهای شور -سدیمی غرب دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک تحلیل تصویر

صفحه 131-143
ساغر چاخرلو؛ شهرام منافی

11.

سینتیک و همدمای جذب نیترات از محلول آبی با استفاده از بیوچار

صفحه 145-158
مصطفی مارزی؛ محسن فرحبخش؛ صلاح خیال

12.

نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکیو شیمیایی خاک ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز کیاسر گلوگاه)

صفحه 159-171
محمدرضا ریاخی؛ قربان وهاب زاده؛ رمضان راعی

13.

قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

صفحه 173-185
مهری سعیدی نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان

14.

بررسی مشخصات هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای یک طرفه

صفحه 187-195
لیدا اسمعیل پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر

15.

مکانیابی پهنه های مستعد کشت گل محمدی (مطالعه موردی: ایستگاه تولید بذر گیاهان دارویی و صنعتی سراب)

صفحه 197-212
مهلا رزم جو؛ فرزین شهبازی؛ علی اصغر جعفر زاده؛ محمد مقدم واحد

16.

بررسی آزمایشگاهی کارآیی طوق با سطح زبر در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

صفحه 213-223
حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی

17.

شبیه سازی عددی سطح آزاد و میدان جریان در کانال دایروی در امتداد سرریز جانبی در شرایط جریان زیربحرانی

صفحه 225-238
حامد عظیمی؛ سعید شعبانلو

18.

ارزیابی و مقایسه توانایی قارچهای خاکزی در تجزیه زیستی نفت خام از مناطق نفتی اهواز و امیدیه

صفحه 239-246
ویدا داودی؛ زینب گلشنی؛ آرزو ظهمورث پور

19.

بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج

صفحه 247-258
صاحب سودایی مشایی؛ قربان علی نعمت زاده؛ ناصر علی اصغر زاد؛ ندا سلطانی

20.

اثر مایه زنی باکتریهای آزادکننده پتاسیم در تأمین پتاسیم گوجه فرنگی در بستر شن- موسکویت و شناسایی جدایه های کارآمد

صفحه 259-271
امید مدنی؛ محمدرضا ساریخانی؛ شاهین اوستان

21.

کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

صفحه 273-2902
فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی

22.

شبیه سازی عددی جریان جت و بررسی اثر شکل مثلثی جام و نسبت بازشدگی دریچه روی مشخصه های جریان در پرتاب کننده جامی

صفحه 291-303
محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری

23.

اثر تغییر کاربری بر خصوصیات کیفی و کانی شناسی رس خاک در منطقه والارود استان زنجان

صفحه 305-316
پریسا علمداری؛ بهاره رضایی؛ احمدi گلچین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب