دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-210  XML

مقاله پژوهشی

1

تخمین استغراق بحرانی در آبگیر سد آیدوغموش با کاربرد مدلFLUENT

صفحه 1-14
شبنم پرتوی آذر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ علی اشرف صدرالدینی

2

تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

صفحه 15-29
شکراله اصغری؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان

3

تأثیر محلولپاشی سولفات روی و بور بر عملکرد و برخی صفات کیفی دانۀ (Brassica napus L.) دو رقم کلزا

صفحه 31-45
مجید خیاوی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی آفتابدری؛ سیروس آذرآبادی؛ علی فرامرزی؛ جاوید عمارت پرداز

4

روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیکو مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی : لیقوان چای)

صفحه 47-60
ابوالفتح اولادغفاری؛ احمد فاخری فرد؛ امیر حسین ناظمی؛ محمد علی قربانی

5

مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی

صفحه 61-71
سمیه جنت رستمی؛ مجید خلقی؛ امید بزرگ حداد

6

بهینه سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 73-86
مجید منتصری؛ اکرم دیمی نیت؛ عباسعلی قزل سوفلو

7

تخمین بیشینه، متوسط و کمینه دمای هوای شهر تبریز با استفاده از روشهای هوش مصنوعی

صفحه 87-104
محمدعلی قربانی؛ جلال شیری؛ هانیه کاظمی

8

شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k -e و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

صفحه 105-118
پیمان ورجاوند؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ علی اشرف صدرالدینی

9

مدل دینامیکی الگوی توزیع آب توسط سیستم آبیاری سنترپیوت

صفحه 119-134
رضا دلیر حسن نیا؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده

10

اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

صفحه 135-150
بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی

11

سنجش قابلیت اراضی شهرستان مرند برای کشت زعفران بر اساس روشهای تصمیم گیری چند معیاره

صفحه 151-170
سعید یزدچی؛ علی اکبر رسولی؛ حسن محمودزاده؛ محمد زرین بال

12

تحلیل منحنی های پسماند رسوب معلق در رودخانه لیقوان

صفحه 171-183
محمدعلی قربانی؛ فرنوش مرادی زاده؛ سامان نیک مهر

13

ارزیابی سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان از نظر زهاب خروجی و تأثیر آن بر نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل Drainmod

صفحه 185-198
حسین بابازاده؛ داود خدادادی دهکردی؛ امین رفیعی نیا؛ سید امیر شمس نیا؛ الناز نوروزی اقدم

14

ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی ( DO و BOD ) آب رودخانۀ دره مرادبیک همدان

صفحه 199-210
احسان علیائی؛ حسین بانژاد؛ محمدتقی صمدی؛ علیرضا رحمانی؛ محمدحسین ساقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.