دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-275  XML

مقاله پژوهشی

1

مقایسه مدل‌های فائو و آلبرو در برآورد پتانسیل تولید گندم آبی در منطقه خواجه

صفحه 1-14

2

واکنش جریان غلیظ به بستر با تغییر ناگهانی زبری

صفحه 15-26

3

بررسی آزمایشگاهی تاثیر نفوذپذ یری آبشکن روی ابعاد چاله فرسایشی

صفحه 27-40

4

بررسی پارامتریک توابع نگهداشت خاک در سیستم دو فازی LNAPL- هوا

صفحه 41-53

5

بررسی آزمایشگاهی توزیع سرعت و تنش برشی جریان در قوس 90 درجه همراه و بدون وجود سری آبشکن‏ها

صفحه 55-68

6

بررسی تاثیر دبی بر غلظت رسوبات معلق بالادست و پایین‌دست موانع در شرایط وجود امواج عمود بر جریان در مجاری روباز

صفحه 69-81

7

هدررفت خاک در شیارها و تغییرات زمانی آن طی بارندگی در خاک‌های با بافت مختلف

صفحه 83-92

8

اثر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر کارآیی زراعی نیتروژن و عملکرد‌ دانه ارقام گندم دیم

صفحه 93-104

9

بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه کانال‌های باز

صفحه 105-119

10

ارزیابی کیفی تناسب اراضی یخفروزان اهر برای چغندرقند، پیاز و ذرت با روش‌های محدودیت ساده و پارامتریک ریشه دوم

صفحه 121-132

11

بررسی تاثیر امواج عرضی نوع 1 و 2 بر غلظت رسوبات معلق پاییندست موانع در مجاری روباز

صفحه 133-143

12

تأثیر کاربرد همزمان نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های زراعی گیاه برنج در شرایط غرقاب و اشباع متناوب

صفحه 145-160

13

شبیه‌سازی رسوب‌گذاری در مخازن سدها با استفاده از مدل WASA-SED (مطالعه موردی سد باراسونا- اسپانیا)

صفحه 161-173

14

اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

صفحه 175-189

15

مقایسه فیلترینگ امواج تجزیه موجکی و میانگین‌های متحرک (مطالعه موردی: ایستگاه ونیار در حوضه آجی چای)

صفحه 191-203

16

تأثیر صفحات مستغرق بر میزان آبگیری در آبگیرهای جانبی

صفحه 205-214

17

تخصیص بهینه آب سد چند منظوره مهاباد با استفاده از تلفیق روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه‌ریزی آرمانی

صفحه 215-229

18

کاربرد سامانه‌های هوشمند و روش‌های آماری در تخمین توزیع غلظت رسوبات معلق

صفحه 231-242

19

مطالعه اثر زاویه اتصال بر ویژگی‌های جریان در کانال‌های متقاطع

صفحه 243-257

20

اثر شور و غرقاب شدن خاک بر غلظت برخی عناصر پرمصرف و سدیم در بخش هوایی ذرت

صفحه 259-275


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.