1.

اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک درختچه خرزهره (Nerium oleander)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-51
فاطمه زارع زاده؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودایی زاده

2.

تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو زمین پوش های گل ناز(Portulaca grandiflora) و دم عقربی (Carpobrotus aciniformis)

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 169-180
شیما یوسف زاده کندوانی؛ سعداله علیزاده اجیرلو؛ منصور مطلوبی؛ حسن شیرافکن اجیرلو

3.

تحلیل اکولوژیک عوامل کلیدی برنامه‌ریزی فضای سبز کلانشهر تبریز با استفاده از روش تحلیل ساختاری و پویش محیطی

دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 319-340
رسول قربانی؛ راضیه تیموری

4.

تحلیلی بر مکان گزینی بهینه کاربری فضای سبز شهری به روش منطق فازی نمونه موردی : منطقه 8 شهر تبریز

دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 99-115
زهرا کاملی فر؛ شهریور روستایی

5.

شناسایی عوامل قارچی همراه با سرخشکیدگی و زوال درختان اقاقیا در شهر اردبیل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-57
مهدی داوری؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ ابوالفضل نرمانی

6.

مکان‌یابی ایجاد فضای سبز در شهرستان تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 19، شماره 51، بهار 1394، صفحه 127-143
سیداسدالله حجازی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.