1.

بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-66
اسدالله بابایی فرد؛ امین حیدریان؛ طاهره توانگری

2.

بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی (مورد مطالعه : جوانان 29 -15 ساله شهر مریوان)

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-117
یادگار محمدی؛ جعفر هزارجریبی

3.

تأثیر دینداری بر سبک‌زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 103-132
کریم رضادوست؛ علی حسین حسین زاده؛ ناهید شعبانی

4.

تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دوره 3، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-130
مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری

5.

تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز)

دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 401-439
حسین ملتفت؛ عبدالرضا نواح؛ سارا رشیدی

6.

طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بر اوقات فراغت زنان با تأکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 5، شماره 13، بهار و تابستان 1398
فرناز فخری؛ سیدحسین علوی؛ محسن هادی طحان

7.

گونه های فراغت و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی جوانان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 121-169
فاطمه گلابی

8.

مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران)

دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 261-310
بهنام لطفی؛ علی اصغر قادری

9.

مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-70
صدیقه شعاع؛ مهران سهراب زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.