آمار

تعداد نشریات43
تعداد شماره‌ها1,238
تعداد مقالات15,203
تعداد مشاهده مقاله50,764,341
تعداد دریافت فایل اصل مقاله13,839,888

1.

اثر سطوح مختلف آبیاری و گونه‌های قارچ میکوریز آربوسکولار بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه توده‌های کنجد

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 83-95
اسماعیل قلی نژاد

2.

اثرقارچ میکوریزا برعملکردو اجزای عملکردتوده‌های محلی کنجد (.Sesamum indicum L)در سطوح مختلف آبیاری

دوره 25، شماره 3، آبان 1394، صفحه 119-135
اسماعیل قلی نژاد؛ رضا درویش زاده

3.

ارزیابی پروفایل اسید چرب، ویژگی‌های فیزیکی ‌شیمیایی و آنتی‌اکسیدانی ترکیب روغن‌های هسته ‌ انگور و کنجد

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 195-210
مریم خاکباز حشمتی؛ علیرضا باستانی؛ اکرم پزشکی؛ مریم جعفرزاده مقدم

4.

ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل

دوره 21، شماره 3، آبان 1390، صفحه 119-133
یاور درگاهی؛ علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ علی رسول‌زاده؛ امیر غریب‌عشقی؛ محمدرضا شیری

5.

ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 39-51
حمداله اسکندری؛ سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم قاسمی گلعذانی

6.

بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی

دوره 28، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 15-34
اکرم مهدوی خرمی؛ جعفر مسعود سینکی؛ مجید امینی دهقی؛ شهرام رضوان؛ علی دماوندی

7.

تأثیر کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست و باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه های کنجد

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 21-34
پریسا ستوده؛ عبدالرضا اخگر؛ پیمان عباس زاده؛ اصغر رحیمی

8.

تاثیر مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کنجد (Sesamum indicum L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در کشت مخلوط

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-16
مه بانو خسروی؛ ابوالفضل توسلی؛ عیسی پیری؛ مهدی بابائیان

9.

عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 67-81
ثریا حقانیان؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی

10.

مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 21، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 87-101
رحمان سجادی‌نیک؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی

11.

نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 75-92
صادق جلیلیان؛ فرزاد مندنی؛ علیرضا باقری؛ اکرم فاطمی

12.

واکنش ارقام و لاین های پیشرفته کنجد به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 59-70
حمید صادقی گرمارودی؛ سعداله منصوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب