کلیدواژه‌ها = ethics
تعداد مقالات: 10

1

Comparative Study of Aquinas and Kant‘s Narration of Ethics and Theology

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 205-215
Mohammad Raayat jahromi

2

Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 109-119
عبدالرزاق حسامی فر

3

Kant and Demystification of Ethics and Religion

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 175-190
Qodratullah Qorbani

4

اخلاق در پدیده‌شناسی هوسرل

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 7، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 147-171
حسن فتح زاده

5

تطور مفهوم ایجابیت در فلسفۀ سیاسی هگل جوان

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 10، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 253-271
یاشار صدرحقیقی

6

تقـدم اخـلاق بر فلـسفه در اندیشة ایمانوئل لویناس

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 10، بهار 1391، صفحه 24-41
محمد اصغری

7

جایگاه اخلاق در اندیشه هایدگر و جایگاه هایدگر در فلسفه اخلاق

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 7، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-138
محمد جواد موحدی؛ غلامحسین توکلی

8

صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 149-163
علیرضا حسن پور

9

معنای دروغ مصلحت‌آمیز

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 7، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-25
حسین اترک

10

مقایسه اعتباریات اخلاقی محمدحسین طباطبایی و احساس‌گرایی اخلاقی آیر

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 12، شماره 22، بهار 1397، صفحه 121-135
محمد حسن کریمی؛ خدیجه قربانی سی سخت


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.