نشریات انگلیسی

RSS Computational Methods for Differential Equations
RSS Geological Resources Journal
RSS Journal of English Language Teaching and Learning
RSS Journal of Plant Physiology and Breeding
RSS Journal of Zoonotic Diseases
RSS MSRT-TUBITAK JOINT PROJECT PROPOSAL CALL
RSS Recherches en Langue et Littérature Françaises

نشریات فارسی

RSS پردازش سیگنال پیشرفته
RSS پژوهش های صنایع غذایی
RSS پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی)
RSS پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
RSS پژوهش های نوین دینی
RSS جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
RSS جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی
RSS چشم انداز برنامه درسی و آموزش
RSS دانش آب و خاک
RSS دانش کشاورزی وتولید پایدار
RSS دانش مدیریت ورزش
RSS ذهن، حرکت و رفتار
RSS زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
RSS سامانه داوری انتشارات دانشگاه تبریز
RSS سامانه داوری علمی طرح های پژوهشی
RSS فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
RSS فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
RSS فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد
RSS کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی
RSS مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
RSS مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
RSS مطالعات حقوقی معاصر
RSS مطالعات دانش پژوهی
RSS مکانیزاسیون کشاورزی
RSS مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
RSS نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی
RSS نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی
RSS نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
RSS هیدروژئولوژی
RSS هیدروژئومورفولوژی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.