دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، تابستان 1397، صفحه 1-190  XML

پژوهشی

1

شناسایی سیرک های یخچالی زردکوه با تأکید بر ویژگی های ژئومورفومتری

صفحه 1-16
علی احمدآبادی؛ امیر کرم؛ واردوهی سرکیسیان

2

پهنه بندی تراز آب زیرزمینی دشت مرند بر اساس پتانسیل های موجود

صفحه 17-35
مهدی دینی؛ ابراهیم محمدی‌آیدینلو

3

تغییرات ژئومورفولوژیکی سازند گچساران ناشی از آبگیری سد گتوند علیا، با استفاده ازتکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی رادار

صفحه 37-53
اکبر هاشمی فرد؛ پرویز کردوانی؛ فریده اسدیان

4

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی آینده بر تغییرات دبی رودخانه‌ی هروچای اردبیل با استفاده از مدل‌های SWAT و LARS-WG

صفحه 54-79
رضا قضاوی؛ میثم ندیمی؛ ابراهیم امیدوار؛ رسول ایمانی

5

تعیین عوامل مؤثر بر هیدروشیمی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستی غرب ارومیه

صفحه 75-94
حامد جعفریان؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ حسین پیرخراطی

6

تعیین مناطق کارست توسعه یافته با استفاده از مدل های منطق فازی و OWA در حوضه ی قره سو

صفحه 95-114
امیر صفاری؛ حمید گنجائیان؛ زهرا حیدری؛ مژده فریدونی کردستانی

7

پایش خشک‌سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه ی آبخیز کارون شمالی

صفحه 115-133
زینب علیمیرزایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ رسول زمانی احمد محمودی

8

امکان سنجی کارایی رادار داپلر تبریز در پیش بینی بارش های شدید منجر به سیل (مطالعه‌ی موردی سیل فروردین 1396 آذرشهر)

صفحه 135-152
محمد امیدفر؛ هاشم رستم زاده؛ بهروز ساری صراف

9

ارزیابی کارایی مدل سری زمانی SARIMA در شبیه‌سازی دبی متوسط ماهانه ی رودخانه‌های افرینه کشکان و کاکارضا (استان لرستان)

صفحه 153-169
حافظ میرزاپور؛ علی حقی زاده؛ رضوان علیجانی؛ زاهده حیدری زادی

10

تحلیل و طبقه بندی کیفیت آب شـرب شهرستان ملارد - تهران با استفاده تکنیک های آماری چندمتغیره

صفحه 171-190
کاظم نصرتی؛ علی رجبی اسلامی؛ مجتبی صیادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.