دوره و شماره: شماره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 1-177  XML

1

ارزیابی قابلیت اراضی حوضه‌ی رودخانه‌ی شور (شهرستان قروه) برای توسعه‌ی مناطق شهری با استفاده از مدل‌های فازی و ANP

صفحه 1-23
مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان

علمی -پژوهشی

2

بررسی تغییرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات زردکوه بختیاری با استفاده از سنجش از دور

صفحه 25-44
محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ کوهزاد رئیس‌پور؛ محبوبه امیدی قلعه محمدی

3

ارزیابی کارایی روش‌های زمین آماری به‌منظور برآورد توزیع مکانی عمق و چگالی برف در مناطق کوهستانی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبخیز گوش بالا مشهد)

صفحه 45-66
علی حقی‌زاده؛ آرمان کیانی؛ میلاد کیانی

4

مقایسه‌ی سهم زیرحوضه‌ها در فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های ترکیبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)

صفحه 67-87
احمد نوحه‌گر؛ محمد کاظمی؛ سیدجواد احمدی

5

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی حوضه‌ی آبخیز تویسرکان به کمک مدل‌های گردش عمومی جو

صفحه 89-110
سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری

6

بررسی تأثیر تغییرات میزان بارش و برداشت از آب‌های زیرزمینی بر تغییرات کمی و کیفی آب آبخوان (مطالعه‌ی موردی: دشت رفسنجان)

صفحه 111-129
رضا قضاوی؛ مجید رمضانی‌سربندی

7

کاربرد دو روش ناپارامتریک در تعیین آستانه‌ی عوامل مؤثر بر رشد طولی آبکندها با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز سنگانه‌ی کلات)

صفحه 131-152
ابوالقاسم امیراحمدی

8

پهنه‌بندی شـدت سیل‌خیزی در حوضه‌ی آبریز میشخاص بـه کمک تحلیل عاملی- خوشه‌ای

صفحه 153-177
امیرحسین حلبیان؛ شمس اله عسگری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.