دوره و شماره: دوره 16، شماره 42، زمستان 1391  XML

مقاله علمی پژوهشی

1

بررسی جایگاه فضای سبز با استفاده از ضریب آنتروپی و مدل ویلیامسون در رویکرد توسعه پایدار، نمونه موردی، شهر شیراز

صفحه 1-22
مهری اذانی؛ محمدرضا عباسی

2

ارزیابی مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی و نقش آن در حمل و نقل جاده¬ای (مطالعه موردی: گردنه الماس)

صفحه 23-44
محمدرضا افشاری آزاد؛ هاله پورکی

3

نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان

صفحه 45-63
مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن¬الدین افتخاری؛ مهدی رحمتی

4

بازیافت اراضی بایر شهری

صفحه 65-88
محمدرضا پورمحمدی؛ علی اکبر تقی پور

5

تحلیلی بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد

صفحه 89-112
مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه

6

بررسی رابطه الگوهای گردشی جو بالا با بارش¬های ابر سنگین (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)

صفحه 113-138
سعید جهانبخش؛ فاطمه جعفری¬شندی؛ فرشته حسین¬علی پورگزی

7

بررسی نقش بادشکن بر روی برخی خصوصیات زراعی گندم در محمدآباد اصفهان

صفحه 139-153
جواد خوشحال؛ عباسعلی ولی؛ حسن پورخسروانی

8

بررسی مدل رگرسیون لوجستیک در تخریب جنگل¬ها با استفاده از سنجش از دور در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل¬های ارسباران)

صفحه 155-171
ابوالفضل رنجبر؛ محمد سعدی مسگری

9

تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT

صفحه 173-198
محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور؛ مجتبی صادقی

10

تحلیل عوامل اصلی افزایش بی¬رویه قیمت مسکن در کلان شهر تهران

صفحه 199-221
سیدعلی علوی؛ مسلم آقایاری؛ تقی حیدری

11

تحلیل سینوپتیک بارش¬های رعد و برقی 4 و 5 اردیبهشت 1389 تبریز

صفحه 223-238
یوسف قویدل رحیمی

12

بررسی آماری تغییرات بارش سقز

صفحه 239-259
حسین نگارش؛ بهروز ساری¬صراف؛ محمد دارایی

13

Abstract

صفحه 261-274


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.