دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1397  XML

1

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

صفحه 1-20
عزت‌اله احمدی

2

پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باورهای فراشناختی

صفحه 21-43
فائزه ادیب‌نیا؛ عبدالجواد احمدی؛ سید‌علی‌محمد موسوی

3

اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان‌شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 45-65
نسرین ارشدی؛ سارا آزادی؛ سودابه بساک‌نژاد؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالکاظم نیسی

4

اثربخشی یادگیری خودتنظیمی مبتنی برالگوی پینتریچ برحل مسئله/ برنامه-ریزی/ سازمان‌دهی و سازمان‌دهی رفتاری- هیجانی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال خواندن تبریز

صفحه 67-85
علی اقبالی؛ اکبر مقنی

5

نقش درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی و خودپنداره تحصیلی در هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان

صفحه 87-110
جعفر بهادری؛ جواد مصرآبادی

6

اثربخشی آموزش گروهی حل مساله شناختی- اجتماعی بر میزان تکانشوری و خودکنترلی دانش‌آموزان زورگو

صفحه 111-136
اسماعیل سلیمانی؛ رسول حشمتی؛ آذر عباداله‌زاده

7

نقش فرسودگی شغلی در عملکرد فردی کارکنان دانشگاه‌های آزاد منطقه 13

صفحه 137-151
حسین قره‌بیگلو

8

الگوی ساختاری- جنسیتی برای روابط بین معنا در زندگی با صمیمیت و سازگاری زناشویی

صفحه 153-173
سیدولی‌اله موسوی؛ آمنه پورشریف؛ سجاد رضائی؛ رضا قاسمی جوبنه

9

برسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی آزمون ذهن‌خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده

صفحه 175-197
فرزانه میکاییلی منیع؛ کریم بابایی نادینلویی؛ عزت‌الله احمدی؛ علی عیسی‌زادگان؛ مجید صفاری‌نیا

10

مقایسه بهزیستی ‌روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن‌آگاهی و سرمایه‌های روانشناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

صفحه 199-224
ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین نادری پور؛ حسین محققی؛ مسیب یارمحمدی واصل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.