شرقی, علی, بلندنظر, صاحبعلی, نقدی بادی, حسنعلی, مهرآفرین, علی, ساریخانی, محمدرضا. (1397). تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 28(3), 55-66.
علی شرقی; صاحبعلی بلندنظر; حسنعلی نقدی بادی; علی مهرآفرین; محمدرضا ساریخانی. "تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 28, 3, 1397, 55-66.
شرقی, علی, بلندنظر, صاحبعلی, نقدی بادی, حسنعلی, مهرآفرین, علی, ساریخانی, محمدرضا. (1397). 'تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب', نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 28(3), pp. 55-66.
شرقی, علی, بلندنظر, صاحبعلی, نقدی بادی, حسنعلی, مهرآفرین, علی, ساریخانی, محمدرضا. تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 1397; 28(3): 55-66.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.