مهدیانی, زینت, فرزادی, فاطمه, فرامرزی, حمید. (1397). رابطه علی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی‌گری تکانشگری، خودمهارگری و جسارت. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 13(49), 187-214.
زینت مهدیانی; فاطمه فرزادی; حمید فرامرزی. "رابطه علی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی‌گری تکانشگری، خودمهارگری و جسارت". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 13, 49, 1397, 187-214.
مهدیانی, زینت, فرزادی, فاطمه, فرامرزی, حمید. (1397). 'رابطه علی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی‌گری تکانشگری، خودمهارگری و جسارت', نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 13(49), pp. 187-214.
مهدیانی, زینت, فرزادی, فاطمه, فرامرزی, حمید. رابطه علی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی‌گری تکانشگری، خودمهارگری و جسارت. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 1397; 13(49): 187-214.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.