. (1344). وضع اتباع بیگانه در ایران (سخنرانی سرکار سرهنگ وفا در تالار دانشکده ادبیات تبریز برای فرهنگیان و دانشجویان ادبیات. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 2(شماره 14 - 15 - 16), 258-270.
. "وضع اتباع بیگانه در ایران (سخنرانی سرکار سرهنگ وفا در تالار دانشکده ادبیات تبریز برای فرهنگیان و دانشجویان ادبیات". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 2, شماره 14 - 15 - 16, 1344, 258-270.
. (1344). 'وضع اتباع بیگانه در ایران (سخنرانی سرکار سرهنگ وفا در تالار دانشکده ادبیات تبریز برای فرهنگیان و دانشجویان ادبیات', نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 2(شماره 14 - 15 - 16), pp. 258-270.
. وضع اتباع بیگانه در ایران (سخنرانی سرکار سرهنگ وفا در تالار دانشکده ادبیات تبریز برای فرهنگیان و دانشجویان ادبیات. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 1344; 2(شماره 14 - 15 - 16): 258-270.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.