موضوعات = آب و هواشناسی
تعداد مقالات: 61

26

پیش‌بینی تاریخ‌های شروع و پایان یخبندان‌های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل‌های اقلیمی Bcm2 و Hadcm3 با بهره‌گیری از ریزگردان LARS–

دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صفحه 175-195
برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان؛ سعیده عینی؛ جعفر درخشی

27

پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

دوره 20، شماره 55، بهار 1395، صفحه 29-44
نادر پیرمرادیان؛ حسین هادی نیا؛ افشین اشرف زاده

28

پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت دوزدوزان)

دوره 20، شماره 58، زمستان 1395، صفحه 281-301
عطاالله ندیری؛ کیوان نادری؛ اصغر اصغری مقدم؛ محمدحسن حبیبی

29

تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبریز شهرچای ارومیه)

دوره 23، شماره 67، بهار 1398، صفحه 91-107
سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد

30

تجزیه و تحلیل دوره‌های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن‌ در مراغه

دوره 20، شماره 58، زمستان 1395، صفحه 83-100
سعید جهانبخش اصل؛ شهناز راشدی؛ مهدی اصلاحی

31

تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش‌های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (2015-1979)

دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 247-266
حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ مجید آزادی؛ زینب محمدی

32

تحلیل آماری سینوپتیکی امواج سرمایی خسارت بار شمال‌غرب ایران

دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 182-202
یعقوب رضازاده؛ بهلول علیجانی

33

تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان

دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 108-118
محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ نفیسه پگاه فر؛ محمد طالب حیدری

34

تحلیل تغییرپذیری دوره‌های بارش تابستانه و آشکارسازی ارتباط آن با الگوی دوقطبی اقیانوس هند (IOD) (مطالعه موردی: جنوب‌شرق ایران)

دوره 22، شماره 65، پاییز 1397، صفحه 45-62
محسن آرمش؛ محمود خسروی؛ محمد سلیقه

35

تحلیل حساسیت پاراهای موثر بر میزان تبخیر روزانه با استفاده از الگوریتم Garson و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 127-142
رسول دانشفراز

36

تحلیل روند تغییرات بارندگی و دبی ایستگاه های دوست بیگلو و سامیان حوضه آبریز قره سو

دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 63-63
ناهیده جاهدی اسفنجانی؛ محمدعلی قربانی

37

تحلیل روند شاخص های دمای فرین در شمال ایران

دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 229-256
بهلول علیجانی؛ حسن فرج زاده

38

تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

دوره 20، شماره 57، پاییز 1395، صفحه 217-236
بهلول علیجانی؛ علی بیات؛ مهدی دوستکامیان؛ یدالله بلیانی

39

تحلیل طیفی سری‌های زمانی توفان‌های تندری شمال‌غرب ایران

دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 165-182
مسعود جلالی؛ وهاب کمریان

40

تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران

دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 203-223
یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مسعود صالحیان

41

تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرترین روز سرد ایران طی سال های 1339 تا 1388

دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 211-228
حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی

42

تحلیل همدیدی یخبندان های زمستانه منطقه سیستان (مورد یخبندان ژانویه سال 2008)

دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 113-140
محمود خسروی؛ نعمت الله صفرزائی؛ محسن آرمش

43

تحلیل همدیدی– دینامیکی وقوع سیل بندرعباس در مارس 2014

دوره 22، شماره 66، زمستان 1397، صفحه 141-162
فریده حبیبی؛ محبوبه فیروزآبادی؛ فاطمه زارعی

44

تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 107-126
مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی

45

تحلیل و پیش‌بینی روزهای خشک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه تهران)

دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 161-167
حسین عساکره؛ فریبا صیادی

46

تعیین گسترش زمانی- مکانی پرفشار سیبری بر روی ایران و اثر آن بر تغییرات دما و بارش

دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 183-202
امان اله فتح نیا؛ حمید رحیمی؛ شعیب آب خرابات

47

توان های اقلیمی ایران برای کشت سویا

دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 89-105
حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ حمید رحیمی

48

جستاری پیرامون شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی استان کرمان

دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 253-277
یوسف قویدل رحیمی؛ محمد رضایی

49

چشم‌انداز تغییرات دماهای حداکثر ارومیه با استفاده از ریزگردانی آماری خروجی مدل CanESM2

دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 305-325
محمود هوشیار؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی

50

رفتارشناسی باد در ایستگاه‌های کوهستانی البرز غربی تحت تاثیر واداشت‌های محیطی

دوره 21، شماره 62، زمستان 1396، صفحه 203-222
قاسم عزیزی؛ نیما فریدمجتهدی؛ فائزه شعبان زاده؛ سمانه نگاه؛ حسن عابد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.