کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 51

26

تأثیر پساب شهری تصفیه شده و نیتروژن بر عملکرد کمی، کیفیت دانه¬ ذرت شیرین و برخی ویژگی-های خاک در منطقه یاسوج

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-56
محمدجواد فریدونی؛ هوشنگ فرجی؛ حمیدرضا اولیایی

27

تأثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر عملکرد دانه و متابولیتهای سازگاری دو رقم ذرت هیبرید میان رس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 29-45
سیروس منصوری فر؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ خسرو محمدی

28

تاثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-45
اسماعیل قلی نژاد؛ امیر آیینه بند؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ قربان نورمحمدی؛ ایرج برنوسی

29

تأثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 239-250
محمد امین ذاکری اصل؛ صاحبعلی بلندنظر؛ شاهین اوستان؛ سید جلال طباطبایی

30

تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 71-86
اکرم احمدپور سفیدکوهی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار

31

تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در تناوب با چغندرقند

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 167-181
عبدالله جوانمرد؛ بهزاد نظری؛ علی جلیلیان؛ شهریار دشتی

32

تأثیر کاربرد همزمان نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های زراعی گیاه برنج در شرایط غرقاب و اشباع متناوب

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 145-160

33

تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 63-76
سولماز نیسانی؛ سیف‌اله فلاح؛ فایز رئیسی

34

تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-38
وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ جعفر مجیدی؛ بهزاد برادران؛ لیلی عاقبتی مالکی

35

تاثیر کود نیتروژن و ازتوباکتر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه¬ای (Nicotiana tabacum L

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-150
محمد علی ثابتی امیرهنده؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ مهدی نوروزی؛ ابراهیم امیری؛ ابراهیم آذرپور

36

تأثیر کودهای اوره و نانوکی‌لیت نیتروژن بر آبشویی نیترات و توزیع آن در خاک‌رخ و گیاه سیب-زمینی

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-40
حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی

37

تأثیر گونه‌های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی تحت تنش کم آبی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-120
الهه خوش منظر؛ ناصر علی اصغرزاد؛ مهدی ارزنلو؛ محمدرضا نیشابوری؛ بهمن خوشرو

38

تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-75
علیرضا پیرزاد؛ معصومه یوسفی؛ رضا درویش زاده؛ یعقوب راعی

39

تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 113-127
امیر معصومی؛ حمیدرضا اصغری؛ الهام توکلی دینانی؛ حسن مکاریان

40

تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 125-144
پیمان شریفی؛ مهدی امیریوسفی

41

تاثیر نیتروژن و تداخل علف¬های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد پنج رقم گندم

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 131-140
حمیدرضا محمد دوست چمن آباد؛ خاطره همتی؛ علی اصغری؛ مرتضی برمکی

42

توسعه و ارزیابی چند مدل اشتقاقی برای مدل‌سازی تنش توأم کمبود آب و نیتروژن

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 287-299
مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی‌نژاد

43

جمع‌آوری وشناسایی جدایه‌های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین‌های پیشرفته شبدر ایرانی

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-77
محمد شاهوردی؛ بهرام میرشکاری؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمدرضا اردکانی؛ ورهرام رشیدی

44

خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-166
محسن پناهی؛ محسن ثانی خانی؛ عزیزاله خیری

45

شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 73-84
افسانه مرادیان؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی؛ بابک عندلیبی

46

عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-81
ثریا حقانیان؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی

47

عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-41
محسن یوسفی؛ جهانفر دانشیان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ سعید سیف زاده

48

عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-143
مجید مجیدیان؛ اسماعیل خوش چهره زیبا؛ سیروس منصوری فر

49

عملکرد و کیفیت ذرت و رشد علف‌های هرز تحت سطوح مختلف نیتروژن با کاربرد کودهای سبز لگوم و غیرلگوم

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-64
غلامرضا محمدی؛ مریم صفری پور؛ محمد اقبال قبادی؛ عبداله نجفی

50

مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-101
رحمان سجادی‌نیک؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.