دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-220، صفحه 1-304  XML

مقاله پژوهشی

1

ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 1-17
عبداله جوانمرد؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ سید بهمن موسوی

2

معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای کلزا (.Brassica napus L) برای اقلیم آذربایجان شرقی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 19-28
بهمن پاسبان اسلام؛ بهرام علیزاده

3

عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم‌های آبیاری

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 29-41
محسن یوسفی؛ جهانفر دانشیان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ سعید سیف زاده

4

اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 43-54
زهرا گیلانی؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده

5

تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 55-66
علی شرقی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ محمدرضا ساریخانی

6

مقایسه‌ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی و مرتع‌داری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبهار خوزستان)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 67-78
ایرج حاتمی کاهکش؛ سولماز دشتی؛ سینا عطار روشن

7

عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 79-96
فاطمه جوانبخت؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی

8

ارزیابی برخی شاخص‌های پایداری در کشت و صنعت‌های استان خوزستان با روش تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: تولید ذرت، گندم و نیشکر)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 97-113
شهلا حردانی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ عباس عساکره

9

کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخص‌های کمی و کیفی گل مریم(Polianthes tuberosa L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 115-124
بیتا شریفی؛ داود نادری

10

تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در منطقه جیرفت

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 125-137
رسول اسدی؛ الهام مهرابی گوهری

11

تبیین رفتار حفاظت از آب پرورش دهندگان خرما بر مبنای مدل هنجار- برانگیختگی شوارتز در شهرستان دشتستان

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 139-154
سید زهره محمدی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود یزدان پناه

12

مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی تحت شرایط محدودیت آب در خراسان رضوی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 155-169
زهرا زینلی مبارکه؛ رضا دیهیم فرد؛ جعفر کامبوزیا

13

بازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 171-185
عبداله جوانمرد؛ ریحانه واحد میاندوآب؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ امین عباسی؛ کیوان فتوحی

14

اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک مراغه (Vicia sp.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 187-208
سعید حیدرزاده؛ جلیل جلیلیان؛ علیرضا پیرزاد؛ رشید جامعی

15

اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 209-220
یاسین صالحی؛ داود زارع حقی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا نیشابوری

16

ارزیابی عملکرد، کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) با کاربرد مایکوریزا

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 221-242
محمد حقانی نیا؛ عبداله جوانمرد؛ سارا ملاعباسیان

17

بررسی برهمکنش قارچ‌های میکوریزا و کود شیمیایی فسفری بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 243-256
سکینه عبدی؛ علیرضا پیرزاد

18

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 257-275
محمد اسدی؛ یوسف نصیری؛ سارا ملاعباسیان؛ محمدرضا مرشدلو

19

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 277-291
رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی

20

تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
صفحه 293-304
شهلا داور پناه؛ صدیقه هاشمی بناب؛ محمد خداوردیزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.