دوره و شماره: دوره 70، شماره 236، زمستان 1396، صفحه 141-166، صفحه 1-260  XML

شناسنامه علمی شماره

1

فهرست مقالات شماره 236

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)

2

حماسة عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 1-40
محمد ابراهیم پور نمین؛ میرجلیل اکرمی

3

بررسیِ ابعاد استشهاد، به‌عنوان یک آرایه تعلیمی در منشآتِ قائم‌مقام، در مقایسه با گلستان سعدی

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 41-57
محمدرضا بیرنگ؛ جلیل تجلیل

4

جستاری در شناخت نوع ادبی دستورنامه و آثار آن

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 59-80
سید امیر جهادی حسینی

5

به دوری عیسی از پیوندِ «عیشا»، «ایشا» یا «اشیا»؟ (تأملی در یک بیت از قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی)

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 81-98
اکبر حیدریان؛ سید جواد مرتضایی

6

تحلیل جلوه‌های رئالیسم در رمان شراب خام

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 99-116
ایمان مهری بیگدیلو؛ ابراهیم رنجبر؛ خدابخش اسداللهی؛ عسگر صلاحی

7

الگوی کنش جبرگرا: استحاله شناخت متغیر انسانی در فراشناخت ازلی

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 117-140
ساره زیرک؛ فاطمه خزائی

8

تحلیل اسطورۀ کودک رهاشده در شاهنامه از دیدگاه روان‌شناسی یونگ

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 141-166
زهرا شیردل؛ ابوالقاسم رحیمی

9

تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایه‌های عامیانه با رویکرد بینامتنیت

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 167-187
محمد غفوری فر؛ علیرضا حسینی

10

سوگواران سفیدپوش(بررسی ریشة سفیدپوشی در سوگواری‌های تاریخ بیهقی)

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 189-215
خیرالله محمودی؛ شهناز باصری

11

بررسی زمان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
صفحه 217-236
معصومه نظری چروده؛ بهرام خشنودی؛ احمدرضا نظری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.