دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 139-147  XML

پژوهشی کامل

1

محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیر زمینی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 1-10
امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض

2

پیش‌بینی عملکرد پمپ گریز از مرکز به‌عنوان توربین و تأثیر پره‌های جداکننده

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 11-20
میر بیوک احقاقی؛ محمد وجدی؛ محمد نمازی زاده

3

حل تحلیلی جریان سیال ماکسولی بر روی صفحه تخت با حضور میدان مغناطیسی در محیط متخلخل به روش هموتوپی اغتشاشی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 21-29
رضا احمدی کتمجانی؛ مهران خاکی جامعی؛ مرتضی عباسی

4

تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 31-40
مجتبی باغبان؛ محمد باقر آیانی

5

بررسی مولفه‌های نوسانی و نسبت منظری بال صلب در حرکت فراز و فرود در محدوده رینولدز ریزپرنده‌ها

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 41-50
امیر باقری؛ محمد حسن جوارشکیان

6

بررسی عددی تأثیر نسبت فشاری بر پدیده تداخل موج ضربه‌ای و لایه‌مرزی در یک مجرا با سطح مقطع ثابت

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 51-60
مهرداد بزاززاده؛ مجتبی دهقان منشادی؛ محمد کرباسی زاده

7

مطالعه آزمایشگاهی اثر نسبت های مختلف احتراق همزمان گازوئیل-گاز طبیعی بر ویژگی های ظاهری و انتقال حرارتی شعله

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 61-67
سید هادی پورحسینی

8

یک گریپر قابل برنامه ریزی حساس به سفتی برای جابجایی اشیاء در سیستم های هپتیکی و رباتیک

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 69-75
ساناز جباری؛ مهدی مدبری فر؛ مجتبی قدسی

9

مطالعه تأثیر فشار ورودی بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 77-85
امید موتابی؛ صمد جعفرمدار

10

مدل سازی، آنالیز حساسیت و بهینه سازی جمع‌کننده خورشیدی صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پارامترهای حقیقی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 87-94
حسن حاج عبداللهی؛ مریم حسن پور ناصریه

11

ارتعاشات اجباری میکرو‌لوله حامل جریان سیال واقع بر بستر پسترناک تحت نیروی متحرک و با درنظر گرفتن تئوری گرادیان کرنش

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 95-104
محمد حسینی؛ عباس زندی باغچه مریم

12

حل زمانی تغییرات ضریب برآ و نقطه جدایش روی ایرفویل 0015 NACA با محرک های پلاسمایی در ولتاژهای سینوسی، مربعی و دندانه مثلثی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 105-111
سهراب خانیان؛ نیکی رضازاده؛ امیر بک خوشنویس

13

بررسی تاثیر صفحه جداگر در رفتار جریان گرما-سیال حول استوانه دایروی محصور در کانال

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 113-118
سیداسماعیل رضوی؛ بابک عباپور

14

بررسی تجربی معیارهای مختلف قضاوت گرمایی نانوسیالات در رژیم جریان لایه ای در مبادله کن گرمایی پره‌دار

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 119-127
رامین ساجدی؛ محرم جعفری

15

مدلسازی دوفازی نفوذ و پیمایش سیال در مسیرهای مشخص داخل محیط متخلخل لایه‌ای به کمک روش شبکه بولتزمن

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 129-138
حانیه صالح آبادی؛ محسن نظری؛ محمد حسن کیهانی

16

پیشنهاد و تحلیل ترمودینامیکی چرخه‌ی جدید برای تولید توان از چاه‌های زمین‌گرمایی سبلان

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 139-147
امین عالی؛ نادر پور محمود؛ وحید زارع

17

تحلیل تجربی رفتار مکانیکی صفحات دوقطبی کامپوزیتی در پیل های سوختی پلیمری

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 149-158
القار عبدالهی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ رسول عبداله میرزایی

18

شبیه سازی تغییر شکل سلول گلبول قرمز و دارورسانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 159-167
جواد علی نژاد؛ جواد ابوالفضلی

19

مدلسازی عددی ذخیره‌سازی فصلی انرژی در اکیفر برای استفاده یک مجتمع مسکونی و بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 169-178
هادی غائبی؛ مهدی بهادری نژاد؛ محمد حسن سعیدی

20

مدلسازی و شبیه سازی حرکت نانو ذرات استوانه‌ای با استفاده از شکل‌های مختلف کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط حقیقت مجازی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 179-186
مائده غفزانی؛ محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی کفاش هوشیار

21

برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 187-196
محمد مصطفی غفوریان؛ حمید نیازمند

22

کنترل بهینه در برنامه ریزی مسیر بازوهای مکانیکی افزونه با رابط نهایی انعطاف پذیر بر اساس حرکت صلب در مساله تعقیب مسیر

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 197-206
سید محمد رضا فریطوس؛ هادی همایی؛ شهرام هادیان جزی

23

مقایسه دقت معادلات تجربی، نیمه-تجربی و تحلیلی برازش منحنی پلاریزاسیون پیل سوختی غشا تبادل پروتون

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 207-214
باقر کاظمی نسب؛ سوسن روشن ضمیر؛ حسین قدمیان

24

بررسی اثر پدیده قفل‌شدگی برشی در تحلیل المان محدود ضربه بر صفحات کامپوزیتی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 215-224
داریوش کوه بر؛ عیسی احمدی

25

طراحی کنترل گر رهگیر جهت شبیه سازی حین پرواز رفتار هواپیمای جت جنگنده توسط جت بدون سرنشین

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 225-234
سید جواد محمدی بایگی؛ مهدی مرتضوی

26

ارتعاشات اجباری استوانه های هدفمندتقویت شده با نانولوله های کربنی منحنی شکل به روش بدون المان

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 235-241
رسول مرادی دستجردی؛ حامد مومنی خبیصی

27

ارزیابی جرم افزوده ی یک وسیله زیر آبی با استفاده از روش المان مرزی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 243-250
داوود میرزایی؛ علی جعفریان؛ محمدعلی بدری؛ احمدرضا زمانی

28

بررسی عددی تزریق تزریقگر پیچشی دو سیاله

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 251-259
حسین مهدوی مقدم؛ سیاوش علی زاده یغمایی

29

شبیه سازی عملکرد طرحی نو از کلکتور هواگرم خورشیدی برای سیستم سرمایش خورشیدی یک ساختمان نمونه در مناطق گرم و مرطوب شمال ایران

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 261-269
علیرضا مجیدیان

30

تحلیل ترمودینامیکی و مطالعه ی پارامتری یک سیستم تولید همزمان با ترکیب چرخه ی توربین گاز و چرخه ی کالینا

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 271-279
حسین نامی؛ سیامک جمالی؛ فرامرز رنجبر؛ مرتضی یاری

31

مقایسه روش های اجزای محدود متداول و توسعه یافته در پیش بینی شکست نمونه با شیار کلیدی شکل تحت بارگذاری مود ترکیبی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 281-286
علیرضا نصرنیا؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ مهرداد پورسینا

32

بررسی عددی تغییرات الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه از مادون‌صوت تا ماوراء‌صوت

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 287-296
مصطفی هادی دولابی؛ حسین انصاریان

33

تأثیر دمای عملیات برگشت بر خواص سایشی فولاد 5115 کربن دهی شده مورد استفاده در اسپیندل ماشین افزار

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 297-305
میر نریمان یوزباشی؛ نادر واحدی خراجویی؛ علی الماسی

34

تحلیل کمانش حـرارتی ورق‌ دایره‌ای مـدرج تابعـی دو-جهتـه بر اساس تئوری مــرتبه اول تغییر شکل برشی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 307-316
شهروز یوسف زاده

یادداشت پژوهشی

35

پیش بینی رسانایی گرمایی نانوسیال گرافن با مدل شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 319-323
سهیلا خسروجردی؛ آرش میرعبدله لواسانی؛ مسعود وکیلی

36

امکان سنجی احداث دو واحد همزمان تولید حرارت و برق با بیوگاز در تصفیه خانه فاضلاب شهری

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 325-331
فهیمه سلمانی؛ احسان امیری راد؛ محمد رضا سلیمی

37

بررسی تأثیر زائده های گردابه ای بر پارامترهای کارکردی اصلی مبادله کن های گرمایی لوله ای-پره دار

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 333-338
سید ابوذر فنایی؛ مرتضی رضایی

38

بررسی تاثیر پارامترهای جریان دوفازی بر تعیین قطر بهینه لوله‌های انتقال باطله جامد- مایع

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 339-342
اسماعیل لکزیان؛ نجمه دباغ زاده؛ فرهاد رئوف شیبانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.