دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-95، صفحه 1-161  XML

مقاله پژوهشی

1

اثرات کشندگی آبامکتین و پروپارژیت بر کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari, (Tetranychidae جمعیت مغان، و کارایی اثرات باقیمانده ی آنها در گیاه لوبیا

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 1-9
لاله ابراهیمی؛ محمدرضا شیری

2

بررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ i2375 Trichoderma harzianum و ورمی کمپوست در مهار زیستی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne javanica) گوجه فرنگی

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 11-22
فریبا حیدری؛ مجید اولیا

3

بررسی تغییرات فعالیت‌های آنزیمی در ریشه ی گیاه خربزه ی آلوده به عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. melonis)

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 23-39
مهرداد حنیفه ی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوگان

4

اثرات سه نوع کمپوست بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه Verticillium dahliae در شرایط گلخانه

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 41-52
فاطمه شبانی؛ عبدالحسین جمالی

5

شناسایی گونه های تریکودرمای اندوفیت درختان بلوط در جنگل های ارسباران با استفاده از معیارهای ریخت شناختی و مولکولی

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 53-66
سعید قاسمی اسفهلان؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری

6

تأثیر بیماری ویروسی ریزومانیا (Beet necrotic yellow vein virus)بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چغندرقند

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 67-82
سعید دارابی؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابایی؛ سیدباقر محمودی

7

ارزیابی کارایی زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym., Braconidae) پرورش‌یافته روی شته‌ی سیاه باقلاAphis fabae Scopoli ، به منظور کنترل شته‌ی جالیز Aphis gossypii Glover

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 83-95
علی الماسی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ مجید عسکری سیاهویی؛ معصومه ضیایی

8

بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ویروس موزائیک خیارCucumber mosaic virus (CMV))) از مناطق شمال غرب ایران

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 97-108
سویل نعمت اللهی؛ نعمت سخندان؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده

9

کارآیی ژن‌های مقاومت به بیماری لکه‌برگی سپتوریایی(Stb) در ارقام افتراقی گندم در برابر جدایه‌های Zymoseptoria tritici

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 109-124
شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمدعلی آقاجانی

10

ارزیابی اثر علف‌کش‌های انتخابی سویا بر سرعت رشد میسلیوم قارچ Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid عامل پوسیدگی ذغالی در شرایط آزمایشگاهی

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 125-136

11

اثر تغذیه ی لاروها از گلیسرول و آب نوشیدن حشرات کامل روی چند ویژگی زیستی شب‏ پره ی مدیترانه‏ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidae)

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 137-150
مژگان حیدری؛ محسن یزدانیان؛ علی افشاری

12

بررسی تبارزایی دو جدایه‌ی ایرانی ویروس موزاییک رگه‌ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه‌ی کد کننده‌ی پروتئیناز NIa-Pro

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
صفحه 151-161
عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.