دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 23-53  XML

مقاله پژوهشی

1

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره

فقه و حقوق اسلامی
صفحه 1-22
محمدرضا پاسبان؛ حسین اسمعیلی

2

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک

فقه و حقوق اسلامی
صفحه 23-53
مجتبی جانی پور؛ مراد عباسی

3

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری

فقه و حقوق اسلامی
صفحه 55-84
محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور

4

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه

فقه و حقوق اسلامی
صفحه 85-126
عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی نژادی گورابجواری

5

بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی

فقه و حقوق اسلامی
صفحه 127-163
رضا سکوتی

6

عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد

فقه و حقوق اسلامی
صفحه 165-206
اصغر عربیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.