دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، بهار 1397، صفحه 105-119، صفحه 1-190  XML

شناسنامه علمی شماره

1

شناسنامه علمی شماره 22

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 0-0

مقاله علمی- پژوهشی

2

شواهد جعل‌‌‌‌‌‌باوری معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 1-15
میثم امانی؛ رضا اکبری

3

رابطه «نور حقیقی» و «نور مادی» بر اساسِ قاعده حقیقت و رقیقت

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 17-28
علی بابایی

4

جایگاه علم‌النفس از منظر ارسطو و ابن سینا

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 29-43
سید احمد حسینی

5

معرفت‌شناسی تکاملی دونالد کمبل

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 45-62
فرشید دانش پژوه؛ هادی صمدی؛ احمدرضا همتی مقدم

6

مفهوم «علاقه»: کانت و آدورنو

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 63-76
آرمان شجاع؛ امیر مازیار

7

تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفة سیاسی او

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 77-89
سیدمصطفی شهرآیینی؛ یوسف نوظهور؛ بیان کریمی

8

نقد و بررسی تبیین‌های تکاملی رفتار اخلاقی در انسان و سایر گونه‌ها: نوع‌دوستی زیستی و نوع‌دوستی اخلاقی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 91-104
هاله عبدالهی راد؛ حسن میانداری

9

مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 105-119
معصومه علی حسن زاده اصل؛ مسعود امید

10

مقایسه اعتباریات اخلاقی محمدحسین طباطبایی و احساس‌گرایی اخلاقی آیر

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 121-135
محمد حسن کریمی؛ خدیجه قربانی سی سخت

11

واکاوی نسبت میان آگاهی و سوژه در اندیشه سیاسی لویی آلتوسر

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 137-152
محمد نژادایران

12

بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
صفحه 153-168
عبدالله نصری؛ سیدمختار موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.