دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-35  XML

پژوهشی کامل

1

آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 1-8
وحید اعظمی؛ مرتضی یاری

2

تاثیر تغییر هندسه پروانۀ پمپ گریز از مرکز در پدیده کاویتاسیون

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 9-18
میر بیوک احقاقی؛ کیهان کوزه گر غیاثی؛ محمد وجدی

3

تعیین تنش بهینه در صفحات فلزی محدود حاوی گشودگی‌های چند ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرّات

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 19-28
محمد حسین بیاتی چالشتری؛ محمد جعفری

4

تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 29-35
مجید جگریان؛ فاطمه باکویی؛ محسن بهرامی؛ حمیدرضا پوراعتماد

5

مطالعه عددی پدیده سرج با مدل توربولانسی k-εدر کمپرسورهای جریان محوری

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 37-46
اکرم جهانبخشی؛ افشین احمدی ندوشن

6

مدل‌سازی سه‌بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 47-56
علی چراغی؛ رضا آقایی طوق؛ رضا ابراهیمی

7

بررسی تجربی و عددی تأثیر سوراخ بر مشخصات فروپاشی مخروط‌های ناقص ته بسته تحت بارگذاری محوری شبه‌استاتیکی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 57-67
صابر چهاردولی؛ مهدی کریمی؛ هنگامه هادیان

8

کنترل فعال ارتعاشات یک تیر هوشمند دوار با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 67-76
مجید حیدری؛ شهرام هادیان جزی

9

تحلیل ارتعاش آزاد نانوتیرتیموشنکو باریک شونده دورانی بر روی بستر الاستیک به کمک روش مربع‌‌سازی دیفرانسیلی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 87-95
فرید داودی؛ علیرضا آریایی

10

مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 97-104
حامد دیلمی عضدی؛ عادل آزاد؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ زهرا دهقانیان

11

بررسی تأثیرات متغیّرهای فرایند در شکل‌دهی تدریجی گرم تیتانیم Ti-6Al-4V

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 77-86
حسین خزاعلی؛ فرامرز فرشته صنیعی

12

بررسی رفتار دینامیکی و الگوی جریان دوفازی قطره در حال سقوط با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمن

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 105-114
محمد علی راعی؛ سید اسماعیل موسوی تیله بنی؛ کیوان فلاح؛ آتنا قادری

13

تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی، تریبولوژیکی و مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 115-124
امین ربیعی زاده؛ احمد افسری؛ اشکان بهمنی؛ صدیقه سهرابی زاده

14

تاثیر پارامتر‌های سیستم بر روی رفتار آشوبناک روتور-دیسک-یاتاقان به همراه اثر مالشی بین دیسک و استاتور

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 125-133
عباس رهی؛ احمد حقانی؛ پدرام صفرپور

15

بررسی تأثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 135-141
پیام سراییان؛ کامران امینی؛ محمد جواد باقری

16

بررسی اثرات تغییر جنس سازه ساندویچی لانه زنبوری (HSP) موجود در دم افقی هواپیما بر اساس مدل‌سازی تست‌های استاندارد ارزیابی سازه ساندویچی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 143-151
سعید سلگی؛ علی جهانگیری؛ محسن نالایی

17

طراحی بهینه هندسه سیستم تعلیق مک فرسون برای یک خانواده محصول بر مبنای نظریه پلتفرم مشترک

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 153-155
محمد حسن شجاعی فرد؛ ابوالضل خلخالی؛ صادق یارمحمدی سطری

18

محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه‌تحلیلی پیراسته

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 157-166
مجتبی شیخی ازغندی؛ مهدی حسن زاده

19

بررسی تغییر شکل ورق فلزی تحت شکل دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و شبیه سازی عددی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 177-186
مهدی ظهور؛ سید میثم موسوی؛ امین اشرافی تفرشی

20

مقایسه مدل های خاکستری و مجموع وزنی گازهای خاکستری بر پایه خط طیف در طراحی معکوس چشمه های حرارتی در محیط های غیرخاکستری

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 167-176
صادق ظفریان؛ سید مسعود حسینی سروری؛ سید حسین منصوری

21

تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار روی ماکزیمم دمای ایجاد شده در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در حضور و عدم حضور خنک‌کار با استفاده از آنالیز المان محدود

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 187-195
عبدالحمید عزیزی؛ ملیحه حاجی نژاد

22

تحلیل نحوه توزیع جریانهای سمت پوسته مبادله کن‌های گرمایی پوسته- لوله‌ به روش مدل‌سازی شبکه هیدرولیکی جریان

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 197-202
امیر عسگری طاهری؛ صمد جعفرمدار؛ شهرام خلیل آریا

23

شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 203-212
سیدحسن عصایی؛ سعید کشت کار؛ محمدامین مکارم؛ مهدی عابدی

24

تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 213-222
هادی غائبی؛ بهزاد فرهنگ؛ ابراهیم عبدی اقدم

25

بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی برروی شبکه نامنظم

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 223-232
محمد غفاری؛ محمود پسندیده فرد؛ علی توکلی صبور

26

آنالیز انرژی، اگزرژی، اقتصاد و محیط زیستی دو روش خنک کاری هوای ورودی توربین گاز (نمونه موردی: پالایشگاه خانگیران)

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 233-240
پریسا کاظمیانی؛ مهدی دیمی دشت بیاض؛ هادی احرام پوش

27

اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 241-250
هادی گریوانی؛ محسن نظری؛ پوریا اکبرزاده

28

تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش‌های المان محدود و مربعات دیفرانسیلی (DQ)

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 251-260
مجید گلچی؛ مصطفی طالبی

29

بررسی انتقال گرمای جابجایی طبیعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 261-270
رسول محبی؛ محمد مسعونیا

30

ارائه مدل مرجع جدید برای پایداری و فرمان پذیری خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده‌ی غیرخطی زاویه‌ی فرمان چرخ های عقب

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 271-280
شهین محمدرضازاده؛ مهدی میرزایی؛ حسین میرزایی نژاد

31

ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 281-290
مهدی محمودی؛ مفید گرجی بندپی؛ رویا شادمانی

32

بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 291-300
فرشاد مرادی کشکولی؛ سید عبدالله منصوری مهریان؛ حسین زارع؛ مجید سلطانی؛ محمد حسین حامدی

33

تحلیل عددی انتقال گرما و تلفات اگزرژی در یک مبادله کن گرمایی دولوله ای با لوله ی مرکزی موجدار: ساختار جدیدی از لوله های موجدار

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 301-307
نعمت مشعوفی؛ سامان پوراحمد؛ سید مهدی پسته ای

34

بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 309-318
حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی

35

بررسی ارتعاش آزاد و پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس نظریه الاستیسیته دوبعدی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 319-328
محسن ملکی؛ صابر محمدی؛ مهرداد فروتن

36

بررسی تأثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه‌های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 329-338
مسلم نجفی؛ رضا انصاری خلخالی؛ ابوالفضل درویزه

37

بررسی و مقایسه تجربی و عددی عملکرد رادیاتور قرنیزی و رادیاتور پانلی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 339-346
سجاد نوریان؛ هادی پاسدار شهری

38

روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 347-354
فرید وکیلی تهامی؛ اکبر رسولیان؛ ساناز سعادتمند هاشمی

39

مطالعه تجربی تاثیر اتصال مکانیکی بر میزان جذب انرژی لوله های دو لایه تولید شده توسط فرآیند فلوفرمینگ

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 355-361
سید مرتضی هادیان؛ حمید باصری؛ محمدجواد میرنیا؛ مجید الیاسی

مقاله مروری

40

مروری بر روش‌های تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و موقعیت یاب جهانی و بررسی رویکردهای نو در این زمینه

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صفحه 365-369
محمد نوروز؛ مسعود ابراهیمی؛ محمد ولی ارباب میر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.