شیرالی, فاطمه, شیخ نوری, امیر محمد. (1397). بررسی گرایش‌ سیاسی خاطره‌نگاران ایرانی و تأثیر آن بر روایت تقابل با متفقین در جنگ جهانی اول (با تکیه بر کانون غرب ایران). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 9(17), 123-154.
فاطمه