صمدیان, فرهاد, توحیدی, آرمین, کریمی ترشیزی, محمد امیر, واحدی, وحید. (1397). بررسی اثر اسانس زنیان و بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر روی عملکرد و برخی از شاخص‌های آنزیمی مرتبط با تنش سرمایی در جوجه‌های لاین آرین. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 28(1), 33-49.
فرهاد صمدیان; آرمین توحیدی; محمد امیر کریمی ترشیزی; وحید واحدی. "بررسی اثر اسانس زنیان و بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر روی عملکرد و برخی از شاخص‌های آنزیمی مرتبط با تنش سرمایی در جوجه‌های لاین آرین". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 28, 1, 1397, 33-49.
صمدیان, فرهاد, توحیدی, آرمین, کریمی ترشیزی, محمد امیر, واحدی, وحید. (1397). 'بررسی اثر اسانس زنیان و بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر روی عملکرد و برخی از شاخص‌های آنزیمی مرتبط با تنش سرمایی در جوجه‌های لاین آرین', نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 28(1), pp. 33-49.
صمدیان, فرهاد, توحیدی, آرمین, کریمی ترشیزی, محمد امیر, واحدی, وحید. بررسی اثر اسانس زنیان و بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر روی عملکرد و برخی از شاخص‌های آنزیمی مرتبط با تنش سرمایی در جوجه‌های لاین آرین. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 1397; 28(1): 33-49.