جانی پور اسگلکی, مجتبی, وهابی توچایی, مجتبی. (1390). ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 3(4), 79-166.
مجتبی جانی پور اسگلکی; مجتبی وهابی توچایی. "ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 3, 4, 1390, 79-166.
جانی پور اسگلکی, مجتبی, وهابی توچایی, مجتبی. (1390). 'ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری', نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 3(4), pp. 79-166.
جانی پور اسگلکی, مجتبی, وهابی توچایی, مجتبی. ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 1390; 3(4): 79-166.