موضوعات = آب و هواشناسی
تعداد مقالات: 49

26

تحلیل حساسیت پاراهای موثر بر میزان تبخیر روزانه با استفاده از الگوریتم Garson و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 127-142
رسول دانشفراز

27

تحلیل روند تغییرات بارندگی و دبی ایستگاه های دوست بیگلو و سامیان حوضه آبریز قره سو

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 63-63
ناهیده جاهدی اسفنجانی؛ محمدعلی قربانی

28

تحلیل روند شاخص های دمای فرین در شمال ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 229-256
بهلول علیجانی؛ حسن فرج زاده

29

تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 57، پاییز 1395، صفحه 217-236
بهلول علیجانی؛ علی بیات؛ مهدی دوستکامیان؛ یدالله بلیانی

30

تحلیل طیفی سری‌های زمانی توفان‌های تندری شمال‌غرب ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 165-182
مسعود جلالی؛ وهاب کمریان

31

تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 203-223
یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مسعود صالحیان

32

تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرترین روز سرد ایران طی سال های 1339 تا 1388

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 217-234
حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی

33

تحلیل همدیدی یخبندان های زمستانه منطقه سیستان (مورد یخبندان ژانویه سال 2008)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 113-140
محمود خسروی؛ نعمت الله صفرزائی؛ محسن آرمش

34

تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 107-126
مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی

35

تحلیل و پیش‌بینی روزهای خشک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه تهران)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 161-167
حسین عساکره؛ فریبا صیادی

36

تعیین گسترش زمانی- مکانی پرفشار سیبری بر روی ایران و اثر آن بر تغییرات دما و بارش

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 183-202
امان اله فتح نیا؛ حمید رحیمی؛ شعیب آب خرابات

37

توان های اقلیمی ایران برای کشت سویا

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 89-105
حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ حمید رحیمی

38

جستاری پیرامون شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی استان کرمان

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 253-277
یوسف قویدل رحیمی؛ محمد رضایی

39

چشم‌انداز تغییرات دماهای حداکثر ارومیه با استفاده از ریزگردانی آماری خروجی مدل CanESM2

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 305-325
محمود هوشیار؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی

40

رفتارشناسی باد در ایستگاه‌های کوهستانی البرز غربی تحت تاثیر واداشت‌های محیطی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 62، زمستان 1396، صفحه 137-156
قاسم عزیزی؛ نیما فریدمجتهدی؛ فائزه شعبان زاده؛ سمانه نگاه؛ حسن عابد

41

شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صفحه 23-39
مسعود جلالی؛ علی شاهبایی؛ وهاب کمریان

42

طبقه‏ بندی تبخیر سالانه ایستگاه‏های تبخیرسنجی ایران با استفاده از محاسبات نرم(خوشه‏ بندی فازی و شبکه ‏عصبی‏ کوهنن) بر اساس پارامترهای اقلیمی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 283-304
رضا مکاریان؛ حسین صدقی؛ سمیرا نعمتی؛ حسین بابا زاده

43

طبقه‌بندی دمایی ایستگاه‌های هواشناسی کشور با استفاده از خوشه‌بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 55، بهار 1395، صفحه 45-63
محمدعلی قربانی؛ سرور پوربابک؛ حسین جباری خامنه؛ اسماعیل اسدی؛ محمدحسن فاضلی فرد

44

مطالعه تأثیر نوسانات سطح آب زیرزمینی بر پدیده‌ فرونشست در منطقه قلعه (آذربایجان شرقی، تسوج)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 81-101
دکتر علی محمدخورشیددوست؛ رباب رزمی؛ نسیم معالی اهری؛ کریم عباس‌زاده

45

مقایسه کارآیی مدلهای سری زمانی خطی و غیرخطی در شبیهسازی و پیش‌بینی تبخیر- تعرق مرجع

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 139-160
کامران زینال زاده؛ ندا خان محمدی

46

ناحیه بندی آب و هوایی استان گیلان با روش های چندمتغیره

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 235-251
غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ علیرضا انتظاری

47

ناحیه‌بندی اقلیمی آب قابل بارش جو ایران‌زمین

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 58، زمستان 1395، صفحه 181-202
حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان

48

نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 239-255
یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ داریوش حاتمی زرنه

49

واکاوی همدیدی- ترمودینامیکی بارش‌های سنگین غرب و جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 12 تا 15 آوریل 2016)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 152-173
علی اکبر شمسی پور؛ سیف اله کاکی؛ سیدمیثم جاسمی؛ ایوب جعفری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.