موضوعات = آب و هواشناسی
تعداد مقالات: 57

26

پیش‌بینی تاریخ‌های شروع و پایان یخبندان‌های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل‌های اقلیمی Bcm2 و Hadcm3 با بهره‌گیری از ریزگردان LARS–

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صفحه 175-195
برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان؛ سعیده عینی؛ جعفر درخشی

27

پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 55، بهار 1395، صفحه 29-44
نادر پیرمرادیان؛ حسین هادی نیا؛ افشین اشرف زاده

28

پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت دوزدوزان)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 58، زمستان 1395، صفحه 281-301
عطاالله ندیری؛ کیوان نادری؛ اصغر اصغری مقدم؛ محمدحسن حبیبی

29

تجزیه و تحلیل دوره‌های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن‌ در مراغه

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 58، زمستان 1395، صفحه 83-100
سعید جهانبخش اصل؛ شهناز راشدی؛ مهدی اصلاحی

30

تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش‌های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (2015-1979)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 247-266
حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ مجید آزادی؛ زینب محمدی

31

تحلیل آماری سینوپتیکی امواج سرمایی خسارت بار شمال‌غرب ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 182-202
یعقوب رضازاده؛ بهلول علیجانی

32

تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 108-118
محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ نفیسه پگاه فر؛ محمد طالب حیدری

33

تحلیل تغییرپذیری دوره‌های بارش تابستانه و آشکارسازی ارتباط آن با الگوی دوقطبی اقیانوس هند (IOD) (مطالعه موردی: جنوب‌شرق ایران)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 65، پاییز 1397، صفحه 46-65
محسن آرمش؛ محمود خسروی؛ محمد سلیقه

34

تحلیل حساسیت پاراهای موثر بر میزان تبخیر روزانه با استفاده از الگوریتم Garson و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 127-142
رسول دانشفراز

35

تحلیل روند تغییرات بارندگی و دبی ایستگاه های دوست بیگلو و سامیان حوضه آبریز قره سو

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 63-63
ناهیده جاهدی اسفنجانی؛ محمدعلی قربانی

36

تحلیل روند شاخص های دمای فرین در شمال ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 229-256
بهلول علیجانی؛ حسن فرج زاده

37

تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 57، پاییز 1395، صفحه 217-236
بهلول علیجانی؛ علی بیات؛ مهدی دوستکامیان؛ یدالله بلیانی

38

تحلیل طیفی سری‌های زمانی توفان‌های تندری شمال‌غرب ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 61، پاییز 1396، صفحه 165-182
مسعود جلالی؛ وهاب کمریان

39

تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 203-223
یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مسعود صالحیان

40

تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرترین روز سرد ایران طی سال های 1339 تا 1388

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 211-228
حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی

41

تحلیل همدیدی یخبندان های زمستانه منطقه سیستان (مورد یخبندان ژانویه سال 2008)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحه 113-140
محمود خسروی؛ نعمت الله صفرزائی؛ محسن آرمش

42

تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 107-126
مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی

43

تحلیل و پیش‌بینی روزهای خشک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه تهران)

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 161-167
حسین عساکره؛ فریبا صیادی

44

تعیین گسترش زمانی- مکانی پرفشار سیبری بر روی ایران و اثر آن بر تغییرات دما و بارش

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 183-202
امان اله فتح نیا؛ حمید رحیمی؛ شعیب آب خرابات

45

توان های اقلیمی ایران برای کشت سویا

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 20، شماره 56، تابستان 1395، صفحه 89-105
حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ حمید رحیمی

46

جستاری پیرامون شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی استان کرمان

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 19، شماره 54، زمستان 1394، صفحه 253-277
یوسف قویدل رحیمی؛ محمد رضایی

47

چشم‌انداز تغییرات دماهای حداکثر ارومیه با استفاده از ریزگردانی آماری خروجی مدل CanESM2

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 305-325
محمود هوشیار؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی

48

رفتارشناسی باد در ایستگاه‌های کوهستانی البرز غربی تحت تاثیر واداشت‌های محیطی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 62، زمستان 1396، صفحه 137-156
قاسم عزیزی؛ نیما فریدمجتهدی؛ فائزه شعبان زاده؛ سمانه نگاه؛ حسن عابد

49

شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صفحه 23-39
مسعود جلالی؛ علی شاهبایی؛ وهاب کمریان

50

طبقه‏ بندی تبخیر سالانه ایستگاه‏های تبخیرسنجی ایران با استفاده از محاسبات نرم(خوشه‏ بندی فازی و شبکه ‏عصبی‏ کوهنن) بر اساس پارامترهای اقلیمی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 283-304
رضا مکاریان؛ حسین صدقی؛ سمیرا نعمتی؛ حسین بابا زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.