کلیدواژه‌ها = کود زیستی
تعداد مقالات: 23

1

اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-98
سعیده انصاری؛ محمدرضا ساریخانی؛ نصرت اله نجفی

2

اثر کود پتاسیم به همراه قارچ Piriformospora indica و باکتری Pantoea ananatis بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم در برنج رقم طارم محلی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-54
زهرا گیلانی؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده

3

اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12
مریم مکی¬زاده تفتی؛ صفر نصراله¬زاده؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمدرضا چایی¬چی؛ کاظم خاوازی

4

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-63
شفیقه سخاوی؛ روح اله امینی؛ محمدرضا شکیبا؛ عادل دباغ محمدی نسب

5

اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 157-167
کیوان کریمی؛ صاحبعلی بلند نظر؛ سعید آشوری

6

ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-63
مریم مکی‌زاده تفتی؛ محمدرضا چایی چی؛ صفر نصراله‌زاده؛ کاظم خاوازی

7

ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 153-169
سمیرا منبری؛ سعیده علیزاده سالطه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ محمدرضا ساریخانی

8

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 217-231
فاطمه زمانی؛ رضا امیرنیا؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ امیر رحیمی

9

ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-260
محمودرضا سعیدی؛ یعقوب راعی؛ روح اله امینی؛ اکبر تقی زاده؛ بهمن پاسبان اسلام

10

بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-29
علی کنعانی الوار؛ یعقوب راعی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صفر نصراله زاده

11

بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی کودهای زیستی رایج کشور

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 24، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 1-14
محمدرضا ساریخانی؛ سعیده انصاری

12

بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-51
لیلی وفادار ینگجه؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب

13

بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-35
منوچهر شیری جناقرد؛ مرتضی کامرانی؛ سعید حکم علی پور؛ یعقوب راعی

14

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 277-291
رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی

15

تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-165
سمیرا منبری؛ سعیده علیزاده سالطه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ محمدرضا ساریخانی

16

تأثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب¬زمینی

دانش آب و خاک
دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-138
مصطفی قبادی؛ شاهرخ جهانبین؛ حمیدرضا اولیایی؛ رحیم مطلبی فرد؛ خسرو پرویزی

17

تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-112
زینب یوسف پور؛ علیرضا یدوی

18

سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 17-32
شفیقه سخاوی؛ روح اله امینی؛ محمدرضا شکیبا؛ عادل دباغ محمدی نسب

19

شناسایی مولکولی و بیوشیمیایی جدایه‌های باکتریایی مورد استفاده در برخی از کود‌های زیستی کشور

دانش آب و خاک
دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 13-26
بهمن خوشرو؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی اصغرزاد

20

عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-103
خسرو محمدی؛ امیر قلاوند؛ مجید آقا علیخانی؛ اسعد رخزادی؛ بابک پاساری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مختار اسکندری؛ محسن جواهری؛ غلامرضا حیدری؛ یوسف سهرابی

21

عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر باکتری‌های محرک رشد و مصرف روی در شرایط تنش کم‌آبی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-41
سعید قنبری؛ سید غلامرضا موسوی

22

عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط نواری با زنیان (Carum copticum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-15
اسماعیل رضائی چیانه؛ مهدی تاج بخشی؛ ستار فتوحی چیانه

23

نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر N، P، K و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 101-114
محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سیدهادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.