کلیدواژه‌ها = phenomenology
تعداد مقالات: 13

1

An Aesthetics of Nature Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 129-137
مارک وان دن

2

Phenomenology of love: The Destructive and Constructive Nature of Love

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 233-242
Alireza Farnam؛ Masumeh Zamanlu؛ Sahar Khoshdeli

3

What’s behind meaning?

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 119-145
Alberto Peruzzi

4

پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 23-60
منیره پنج تنی؛ یزدان منصوریان؛ مهتاب مبینی

5

تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 12، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 189-207
سعید کریمی قره‌بابا

6

جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، بهار 1395، صفحه 1-20
فاطمه بنویدی

7

جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، بهار 1395، صفحه 95-109
مسعود علیا

8

رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه‌های عینیّت در فلسفه هوسرل

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، بهار 1395، صفحه 63-93
محمود صوفیانی

9

راه‌حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 9، شماره 16، بهار 1394، صفحه 61-78
فرزاد حاجی میرزایی

10

روش‌ پژوهش هایدگر در کتاب «وجود و زمان»

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 71-92
حسین طریقت پور؛ محمد جواد صافیان

11

زمانمندی آگاهی و تاریخمندی آگاهی گذر هوسرل از پروژه استعلایی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی)، بهار 1395، صفحه 21-35
علیرضا حسن پور

12

صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از نگاه شلر

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 149-163
علیرضا حسن پور

13

قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 91-116
محمدحسین محمدعلی خلج؛ عطا حشمتیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.