کلیدواژه‌ها = language
تعداد مقالات: 15

1

A Reflection on Kristeva's Approach to the Structure of Language

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 11، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 109-117
Vahid NejadMohammad؛ Mahmoud Soufiani؛ Masoud Yaghoubi Notash

2

Assaying Vandevelde’s Approach to Gadamer

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 39-52
علیرضا آزادی

3

Authentic or not? A Case Study on the Role of Authenticity in English Language Teaching in Iran

Journal of English Language Teaching and Learning
دوره 3، شماره 7، زمستان 2011، صفحه 67-87
Mahdi Dahmardeh

4

Gadamer’s Ambivalence toward the Enlightenment Project

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 53-81
رابرت داستال

5

Language without communication intention

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 12، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 15-54
گالن استراوسن

6

ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه‌ی تحلیلی: با تأکید بر آراء ویتگنشتاین

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 9، شماره 16، بهار 1394، صفحه 215-236
محمدحسین مهدوی نژاد؛ امیرعباس علیزمانی؛ افلاطون صادقی؛ زینب شکیبی

7

بررسی و تحلیل ساختار و محتوای قصاید شهریار

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
دوره 68، شماره 231، بهار 1394، صفحه 109-136
محمد مهدی پور؛ محمد خاکپور؛ خدیجه پورزینی

8

تقـدم اخـلاق بر فلـسفه در اندیشة ایمانوئل لویناس

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 10، بهار 1391، صفحه 24-41
محمد اصغری

9

تلقی هیدگر از زبان در "هولدرلین و ذات شع'

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 4، شماره 219، پاییز 1389، صفحه 1-16
مرضیه پیراوی ونک

10

در باب انتقادهای وندواد بر کثرت انگاری انتقادی گادامر: چند سوال

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 2، شماره 205، زمستان 1387، صفحه 1-17
علیرضا آزادی

11

فراتحلیل پیامدهای شناختی – تحصیلی دوزبانگی

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 123-146
جواد مصرآبادی؛ رجب ربوی؛ جواد حاتمی؛ تورج هاشمی

12

فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 1، شماره 202، زمستان 1386، صفحه 113-142
محمد اصغری

13

مؤلفه‌های شعر مفتون امینی

زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)
دوره 71، شماره 237، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35
عباس باقی نژاد

14

واکاوی جایگاه زبان در افق هستی‎شناسی تودستی هایدگر

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 10، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 173-205
سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان

15

وجوه اشتراک دیدگاه‌های زبانی گادامر و ویتگنشتاین دوم

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
دوره 6، شماره 10، بهار 1391، صفحه 2-22
علیرضا آزادی؛ گلی رمضانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.