کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 33

1

اثرات افشانه کردن جیبرلین(GA3) بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی- دارویی اسطوخودوس(Lavandula officinalis Chaix.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 23-32
بهجت حاجی صمدی اصل؛ محمد‌باقر حسن‌پور اقدم؛ احمد خلیقی

2

اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-45
حسین قمری؛ جلیل شفق؛ حسین صباغ پور؛ عادل دباغ محمدی نسب

3

اثر اسانس برگ کرفس کوهی بر پایداری اکسایشی روغن سویا

پژوهش های صنایع غذایی
دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 681-694
محدثه قزل سفلو؛ سیده زهرا سیدالنگی

4

اثراسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر لاکتوباسیل‌های جدا شده از شکمبه گاو

پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی)
دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 189-202
ستاره نبی‌زاده اصل؛ رضا ولی‌زاده

5

اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-83
اسماعیل رضائی چیانه؛ علیرضا پیرزاد؛ امیر فرجامی

6

اثر قارچ میکوریزا، باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس بذر شوید (.Anethum graveolens L)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-104
زینب چگینی؛ مریم ذوالفقاری؛ فریده صدیقی دهکردی؛ محمود محمدی سروستانی

7

اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک بادرشبو در شرایط تنش کمبود آب

دانش آب و خاک
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-168
افسانه بدل زاده؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ مهدی قبادی نیا

8

اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-40
اسماعیل رضائی چیانه؛ شاهین فریدوند؛ رضا امیرنیا؛ حسن مهدوی کیا؛ امیر رحیمی

9

اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12
مریم مکی¬زاده تفتی؛ صفر نصراله¬زاده؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمدرضا چایی¬چی؛ کاظم خاوازی

10

اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ‌

پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی)
دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-54
حسینعلی قاسمی؛ ایمان حاج خدادادی؛ مهدی کاظمی بن‌چناری؛ مهدی خدایی مطلق؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی

11

ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-63
مریم مکی‌زاده تفتی؛ محمدرضا چایی چی؛ صفر نصراله‌زاده؛ کاظم خاوازی

12

ارزیابی برخی صفات رشدی و ویژگی‌های کمی اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش شوری و کاربرد اسید هیومیک

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 159-168
غلامرضا گوهری؛ فرزاد رسولی؛ سید مرتضی زاهدی

13

ارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی درکشت مخلوط نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) و شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) تحت تاریخ‌های مختلف کشت

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-15
زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ مجید مجیدیان

14

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه، کودهای شیمیایی و آلی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 257-275
محمد اسدی؛ یوسف نصیری؛ سارا ملاعباسیان؛ محمدرضا مرشدلو

15

ارزیابی ویژگی‌های رشدی و عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تیمار‌های شوری و محلول‌پاشی روی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 131-141
جاوید عمارت پرداز؛ احمد حامی؛ غلامرضا گوهری

16

استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی

پژوهش های صنایع غذایی
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-99
فرناز نوروزی؛ محمد حجتی؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر

17

بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 4.1، زمستان 1391، صفحه 15-28
لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی؛ مهدی میرزا

18

بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-51
لیلی وفادار ینگجه؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب

19

بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 61-78
حمیدرضا تصدیقی؛ امین صالحی؛ محسن موحدی؛ یعقوب بهزادی

20

بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم¬های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA200

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-100
علیرضا پیرزاد؛ امیرفیاض مقدم؛ مهسا رازبان؛ یعقوب راعی

21

بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 135-147
حمایت عسگری لجایر؛ بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی؛ جواد هادیان

22

پاسخ اکوفیزیولوژیکی گیاهان میکوریزایی بالنگوی شهری ( Lallemantia iberica ) به سطوح مختلف آبیاری

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-262
وحید قاسمیان؛ جلیل شفق کلوانق؛ علیرضا پیرزاد

23

تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله و آنیسون

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16
فهیمه مردانی؛ حمیدرضا بلوچی

24

تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 103-118
مهدی رحمانیان؛ بهروز اسماعیل پور؛ جواد هادیان؛ ملک حسین شهریاری؛ حمیده فاطمی

25

تاثیر کودهای آلی، خاک پوش و دمای خشک کردن بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیتوشیمیایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-112
لمیا وجودی مهربانی؛ رعنا ولیزاده کامران؛ کامبیز عزیزپور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.